styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Wasze relacje

W związku z realizacją „Rewaloryzacji i konserwacji zabytkowego zespołu dworsko – parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej" usuwanie skutków powodzi, nasuwa się kilka spostrzeżeń: Powódź wbrew prawom natury dotyka terenów położonych na wzniesieniach, przykład dąbrowskiego parkuPowódź powoduje naruszenie kompozycji przez zdrowe drzewa – ponad 100 drzew do wycięciaPrzez powódź kilka drze wrosło w ogrodzenieW ciągu około 3-ch miesięcy od tzw. powodzi ponad 100 drzew naruszyło kompozycję z jednoczesnym podeschnięciem koronPowódź spowodowała rozsiew drzew - ponad 80 samosiewek do wycięciaOchojnik atakuje drzewa po powodziCzy wszystkie potrzeby powodzian zostały zaspokojone, skoro ponad pół miliona przeznacza się inwestycje o drugorzędnym znaczeniuŚrodki dzielone przez PSL- owskich urzędników spływają szerokim strumieniem do PSL-owskich gmin, nawet na bzdurne działania, podczas gdy inne gminy cierpią na niedostatek środków. Poniżej opracowałem na podstawie projektu firmy Garden zestawienie drzew pod kontem przyczyn ich usunięcia. Podane numery pozycji odnoszą się do projektu, z którego można ustalić jakich gatunków drzew to dotyczy. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki z podaniem pozycji z projektu (opracowano na podstawie projektu firmy Garden) Drzewo wrasta w ogrodzenie poz. 1,2,3 Drzewo naruszające kompozycję poz. 4,6,7,8, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 30, 34, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 76, 86, 87, 92, 96, 99, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 141, 142, 143, 144, 146, 156, 157, 158, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 185, 186, 187, 196, 198, 206, 212, 213, 216, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 237, 238, 250, 254, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 270, 275, 276, 284, 285, 359, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 369, 371, 372, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 387, 388 Drzewo naruszające kompozycję i jednocześnie posusz poz. 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 29, 32, 33, 35, 42, 49, 52, 54, 55, 56, 60, 62, 63, 68, 79, 83, 88, 108, 109, 119, 120, 121, 136, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 168, 179, 180, 181, 182, 184, 188, 189, 191, 193, 194, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 230, 231, 232, 235, 236, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251,252, 253, 259, 265, 286, 306, 307, 308, 309, 327, 329, 330, 342, 343, 345, 346, 347, 350, 355, 356, 361, 363, 383, Posusz w koronie poz. 5, 9, 10, 23, 25, 61, 89, 90, 93, 94, 95, 105, 123, 137, 138, 140, 160, 174, 175, 183, 192, 195, 205, 239, 249, 267, 341 Drzewo złamane poz. 13, 104, 131, 165, 283 Drzewo, krzew suche poz. 26, 28, 36, 43, 44, 100, 106, 190, 233, 234, 289, 294, 349 Drzewo zamiera poz. 31, 38, 125, 134, 135, 207, 210, 211, 240, 242, 295, 297, 382 Samosiew poz. 67, 69, 70, 74, 75, 78, 80, 81, 84, 85, 91, 103, 139, 148, 173, 219, 255, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 348, 351, 352, 353, 354, 357, 358, 386, 389, 390, 391, 392 Drzewo przygłuszone poz. 77, 82, 122, 124, 322 Drzewo do usunięcia bez podania powodu poz. 97, 98 Krzew pojedynczy poz. 102, 107, 368, 370, 373, 375,376, Drzewo porażone przez ochojnika poz. 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, Dokładna wartość wykonywanych robót to 561.049,15 zł. Brutto !
czytaj więcej...

(1 komentarzy)

2012-09-22 Wczoraj po południu wracałem z Krakowa do Dąbrowy samochodem. Nagle tuż za Bochnią stanęliśmy wszyscy w korku. Tkwiliśmy w miejscu przez 20 minut. Pomyślałem – nie jest źle, bo ruszyliśmy. Po 2 kilometrach znowu stanęliśmy i tak do Brzeska. W korkach stałem w sumie około 3-4 godzin! Okazało się, że to przez remont drogi koło Brzeska i budowę drugiego ronda. Ci, co kierowali ruchem, chyba z firmy, która wykonywała remont(?),robili to tak nieudolnie, że samochody ze strony Brzeska-Tarnowa jechały z dużymi przerwami. Czyli nikt nie jechał długo od strony Brzeska i my – jadący od strony Bochni, też staliśmy w miejscu. Masakra. Prawie 4 godziny w korku! Fatalna organizacja ruchu. Nie widziałem na miejscu ani jednego policjanta! Taki remont, na tak ruchliwej drodze Tarnów – Kraków powinno robić się w nocy. W cywilizowanych krajach, tak się odbywa.PO gó... to drugie rondo przy Brzesku! Tak jak było dotychczas, było OK.Policja powinna regulować ruch, a nie jacyś palanci z firmy budowlanej.Firma albo policja powinna dać ogłoszenie do RMF i Radia ZET, żeby nie jechać tą trasą!Firma albo policja powinna ustawić wcześniej napisy tuż za Bochnią i tuż przed i za Wojniczem, żeby jechać inną trasą, np. na Szczurową. To jeszcze jeden skandal. Cała ta Głowna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to szpital psychiatryczny, jacyś szwagrowie tych z PO i PSL zapewne. Całkowita niekompetencja! Nawet w krajach Trzeciego Świata lepsze są drogi i budują je sprawniej. W Polsce zero organizacji. Robię wszystko, aby moje dzieci uczyły się jak najwięcej obcych języków i uciekały z tego nienormalnego państwa! Mariusz Nazwisko znane redakcji
czytaj więcej...
2012-08-29 08:29

Radgoszcz

dzien Dobry, jak z tym chodnikiem rowerowym? slyszalam ze zabraklo materialow i nie bedzie ostatniego kilometra na samym zakrecie przed Radgoszcza. Tam sie wogole dwa auta nie mieszcza a dopiero rower, czy przechodzien. Tyle dzieci tam chodzi ze szkoly i bylo by tak bezpiecznie dla nich isc po tym chodniku. Jakby to naglosnil to moze by sie to dalo skonczyc i bylo by tam bezpiecznie chodzic i jezdzic. Prosze o pomoc. Dzieki Agnieszka
czytaj więcej...
Regulamin konkursu 1. W naszym konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat i dostarczą nam (adres: B. Joselewicza 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska) osobiście albo przyślą pocztą 10 kuponów ze strony 23 z 10 kolejnych numerów naszego pisma (z numerów od sierpnia 2012 do maja 2013) do 1 czerwca do godziny 15:oo, 2013 roku oraz wymyślone przez siebie hasło promujące Powiśle Dąbrowskie. Decyduje czas otrzymania przez nas tychże kuponów i hasła (a nie np. data stempla pocztowego). 2. Wraz z w/w kuponami uczestnicy konkursu muszą dostarczyć nam równocześnie pod ten sam adres i w tym samym terminie wymyślone przez siebie hasło, które ma promować Powiśle Dąbrowskie. Hasło należy wpisać w wyznaczonym miejscu na kuponie, wyciąć i dostarczyć równocześnie z w/w 10 kuponami. 3. Jury w składzie 3-osobowym (dwie osoby wyznaczone przez wydawcę i jedna osoba wyznaczona przez redaktora naczelnego) wybierze 3 najlepsze zdaniem jury hasła i ustali kolejność miejsc według wartości promocyjnej hasła. Jury może posiłkować się opinią internautów, którzy mogą głosować na naszym portalu na przekazane nam hasła. Jury może (choć nie musi) wziąć pod uwagę opinie i głosowanie internautów. 4. Osoba, która będzie autorem hasła najlepiej promującego Powiśle – zdaniem jury – otrzyma pierwszą nagrodę – telewizor nowej generacji, autor hasła, które zajmie drugie miejsce, otrzyma 200 zł, zaś za trzecie miejsce w naszym konkursie autor hasła otrzyma 100 zł. 5. Nagrody zostaną wręczone wyłącznie osobiście zwycięzcom konkursu w siedzibie redakcji i wydawcy najpóźniej do 30 czerwca 2013. 6. Nagroda pierwsza nie podlega wymianie na gotówkę. 7. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród przez zwycięzców konkursu, wydawca pisma zobowiązany będzie do pokrycia tego typu wydatków. 8. Wydawca pisma zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcach (ich imion i nazwisk oraz miejscowości, w której mieszkają) na łamach swego pisma i portalu, na co uczestnicy – przystępując do udziału w konkursie – wyrażają zgodę. 9. Autorzy zwycięskich haseł, promujących Powiśle, przekazują wszelkie prawa autorskie do tychże haseł wydawcy pisma „Prawdę mówiąc" i zgadzają się na ich wykorzystywanie według sposobów, określonych przez wydawcę naszego pisma. 10. Decyzje jury, powołanego przez wydawcę i redaktora pisma „Prawdę mówiąc" mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie. 11. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu np. z uwagi na zbyt niskie - w stosunku do ilości zapowiedzianych nagród - zainteresowanie konkursem (mniejsza liczba uczestników niż 3) lub bardzo niski poziom przekazanych nam haseł, promujących Powiśle. Zastrzegamy sobie także prawo do innego podziału nagród przypadających za kolejne miejsca w konkursie. 12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
czytaj więcej...