styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Szczucin

Gdy Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera. Wszystko wskazuje na to, iż opozycyjni radni w Szczucinie zostali w taki sposób potraktowani przez Stwórcę (sic!). Wszystkie gminy zabiegają o to, by powstawały na ich terenie specjalne strefy ekonomiczne, w których mogłyby powstawać nowe miejsca pracy. Opozycyjni wobec obecnego burmistrza Szczucina radni - jak się wydaje - chcieli zrobić mu (i mieszkańcom gminy) na złość i postanowili odmrozić sobie (i mieszkańcom przy okazji) uszy, blokując skutecznie kroki, które mogłyby prowadzić do powstania takiej strefy. Poniżej prezentujemy fragmenty nagrań z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szczucinie. Radni opozycyjnego w stosunku do burmistrza klubu przegłosowali niewłączenie do porządku obrad głosowania nad wyrażeniem zgody na objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów położonych na terenie miasta Szczucin. Mieszkańcy Szczucina powinni mieć w pamięci nazwiska tych radnych, zwłaszcza gdy będą wrzucać 16 listopada kartę do urny wyborczej: 1. Gorzkowicz Andrzej2. Żurek Kazimierz3. Korczak Roman4. Duda Jan5. Jachym Marek6. Furgał Franciszek7. Chrabąszcz Mariusz8. Sendor Henryk9. Chrząszcz Maria Drugi film prezentuje wypowiedź burmistrza Jana Sipiora na temat pracy Komisji Rewizyjnej (m.in. jej braku obiektywizmu). Patrz niżej:   Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
czytaj więcej...

(4 komentarzy)

Dzisiaj, w niedzielę, 14 września w Szczucinie mialy miejsce uroczystości patriotyczne z okazji setnej rocznicy pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego na ziemi szczucińskiej oraz tragicznych wydarzeń, związanych z II wojną światową. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w szczucińskim kościele. Później miał miejsce przemarsz i manifestacja pod Kwaterą Pamięci w Szczucinie, gdzie przemawiali m.in. burmistrz Szczucina oraz starosta. Tutaj młodzież ze szczucińskiego gimnazjum zaprezentowała montaż muzyczny. Potem uczestnicy manifestacji przemaszerowali na ulicę Piłsudskiego, gdzie odsłonięta została tablica ku czci Józefa Piłsudskiego. Ostatnim etapem uroczystości była konferencja naukowa w Muzeum Drogownictwa, poświęcona I wojnie światowej. Więcej napiszemy o tym w październikowym numerze "Prawdę mówiąc". Poniżej galeria zdjęć oraz relacja filmowa.
czytaj więcej...
15 maja 2014 odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Szczucinie. Zdominowały ją sprawy związane z nazwami ulic. na zdjęciu krewna braci Mamuszków Najpierw jedna z pań, sprawujących urząd sołtysa, odczytała pismo mieszkanki Szczucina, która domaga się skorygowania błędu ortograficznego, który od 50 lat widoczny jest w nazwie ulicy prowadzącej do Radomyśla. Obecnie ulica nazywa się Radomyślska, gdy tymczasem poprawna jej nazwa to Radomyska. Przyznał to także burmistrz Sipior i obiecał w najbliższym czasie doprowadzić do korekty tej nazwy w taki sposób, by mieszkający przy niej ludzie nie musieli wymieniać dokumentów. Inny sołtys zarzucił władzom powiatu dąbrowskiego, że od 40 lat nie remontowana jest droga powiatowa, a „dziury w niej są coraz większe”. Opozycja pytała burmistrza o to, kto i za ile dokonał wycinki drzew obok cegielni. Jednak najważniejszym punktem obrad było nadanie jednej ze szczucińskich ulic imienia braci Mamuszków, o historii których mówiła obecna na sesji ich krewna. Jeden z braci Mamuszków, Tadeusz zginął 18 września 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej jako 17-letni chłopak. Drugi brat, absolwent wydziału prawa został rozstrzelany w obozie niemieckim w Auschwitz 26 maja 1942 roku. Trzej pozostali (w tym podchorąży Roman, nauczyciel Władysław oraz trzeci rolnik) zostali najpierw wydani w ręce Gestapo, następnie byli więzieni w obozach niemieckich w Płaszowie i Gross-Rosen i zostali zamordowani na przełomie 1944 i 1945 roku. Żyje jeszcze szósty brat, który w tej chwili ma 88 lat. Nadanie jednej z ulic szczucińskich imienia bohaterskich braci Mamuszków to bardzo piękny gest ze strony Rady Miejskiej w Szczucinie. Obecna na sesji krewna braci Mamuszków podziękowała burmistrzowi Sipiorowi, wręczając mu bukiet kwiatów. W tym momencie przypominać się mogą słowa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”
czytaj więcej...
23 stycznia 2014 Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił apelację tych, którzy w ub. roku odwołali Jana Gierę z funkcji dyrektora szkoły szczucińskiej. Powiat będzie musiał zapłacić odwołanemu niezgodnie z prawem dyrektorowi odszkodowanie i pokryć wszystkie koszty sądowe! Przypomnijmy, że w ub. roku dzięki ogromnemu wkładowi pracy ówczesnego dyrektora powiatowego  ZSP w Szczucinie, Jana Giery ten właśnie zespół szkól został przekształcony w Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych. Zarówno wcześniejszy, korzystny dla Giery wyrok Sądu Rejonowego, jak i podtrzymujący go wyrok Sądu Okręgowego upoważniają chyba do twierdzenia, że fakt przekształcenia zespołu szkół w centrum wykorzystał Zarząd Powiatu (na którego czele stoi starosta Tadeusz Kwiatkowski z PSL), by pozbyć się Jana Giery z funkcji dyrektora. Do wyjaśnienia pozostaje rola doradcy Kwiatkowskiego - Krzysztofa Michalaka w całej tej sprawie? Już sąd pierwszej instancji zauważył, że Zarząd Powiatu wprowadził w błąd Jana Gierę, który mógł sądzić, że jako autor pomysłu przekształcenia szkoły będzie nadal sprawował funkcję dyrektora powstałego Centrum. Sąd drugiej instancji oddalił apelację władz powiatu, uznając, że nie był to jakiś szczególnie uzasadniony przypadek, który mógłby usprawiedliwić odwołanie dyrektora w trybie natychmiastowym w trakcie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Odwołanie Giery z funkcji dyrektora było zdaniem sądu niezgodne z prawem. Teraz władze powiatu (a tak naprawdę my, podatnicy) będą musiały zapłacić niesłusznie zwolnionemu dyrektorowi ponad 14 tysięcy złotych odszkodowania, pokryć koszty sądowe (ponad 1800 zł) oraz inne (ponad 1600 zł). Co więcej, sąd stwierdził, że władze powiatu nadużyły swych uprawnień i że jest to szczególnie naganne, gdyż samorząd powinien być wzorem praworządności dla innych! Ciekawe, jak się teraz czuje starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz jego zastępca Robert Pantera, odpowiedzialny za szkolnictwo powiatowe? Na naszym portalu można obejrzeć relację filmową ze sprawy sądowej. (na zdjęciu Jan Giera)
czytaj więcej...

(1 komentarzy)