styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Radgoszcz

Jak już wcześniej informowaliśmy, najpierw sąd wydał wyrok uznający, iż Zuziak złożył fałszywe oświadczenie majątkowe, a teraz wojewoda wzywa Radę Gminy do pozbawienia go mandatu radnego! Jak wynika z naszych informacji, już wkrótce Przewodniczący Rady Gminy Radgoszcz może stracić mandat radnego ze względu na złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego! Jan Zuziak, szef radgoskiej rady gminy już w ubiegłym roku został uznany przez sąd winnym złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego. Jednak rządząca większość radnych, związana z wójtem Lupą z PSL, nie odebrała mu mandatu radnego, choć powinna to zrobić. Po interwencji redakcji "Prawdę mówiąc" decyzję w tej sprawie podjął w końcu Wojewoda Małopolski, który uznał, iż Zuziak powinien stracić mandat radnego. Wojewoda wezwał Radę Gminy Radgoszcz do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Rady, Jana Zuziaka. Wojewoda w swym piśmie z 23 stycznia 2014 roku wzywa Radę Gminy Radgoszcz: „… do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy Radgoszcz Pana Jana Zuziaka w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania…. w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku (…) Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu…” Tak więc radni radgoscy powinni pozbawić Zuziaka mandatu radnego już dawno temu. Zobaczymy, jak się zachowają teraz. Jeśli radni radgoscy będą w dalszym ciągu chronić Zuziaka, Wojewoda Małopolski wyda tzw. zarządzenie zastępcze, które będzie pełnić rolę takiej właśnie uchwały rady. Jednak oznaczałoby to całkowitą kompromitację radnych radgoskich, którzy tym samym dowiedliby, iż akceptują naruszanie prawa polskiego. Cała sprawa – dzięki redakcji „Prawdę mówiąc” - została w końcu wyjaśniona i doprowadzona do fatalnego finału dla Zuziaka. Okazało się, że radny Zuziak (i zarazem przewodniczący Rady Gminy Radgoszcz) nie może reprezentować mieszkańców gminy jako radny, gdyż złożył nieprawdziwe oświadczenie majątkowe i został uznany winnym przez sąd i dlatego nie może być radnym. Okazało się przy tej okazji także, jak działają radni radgoscy, którzy sami nie odwołali Zuziaka, lecz doprowadzili do kompromitującej ich sytuacji, w której pracę za nich musi wykonać wojewoda. Teraz ci, którzy trzy lata temu głosowali na radnego Zuziaka muszą się chyba wstydzić, podobnie jak jego sojusznik - wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa (PSL). Czekamy na sesję Rady Gminy Radgoszcz, na której Zuziak zostanie pozbawiony nie tylko funkcji szefa rady, ale także mandatu radnego.
czytaj więcej...

(18 komentarzy)

Okazało się po raz kolejny, że w samorządzie radgoskim jest tylko „trzech muszkieterów”, którzy ratują dobre imię tej gminy: Żaba, Luszowiecki i Stanek (na zdjęciu). To oni tylko zagłosowali za pozbawieniem mandatu radnego przewodniczącego rady Zuziaka. Dzisiaj, 20 marca odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Radgoszcz. Jak już pisaliśmy wcześniej, po wyroku sądu, który uznał Zuziaka za winnego złożenia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, wojewoda małopolski wezwał Radę Gminy Radgoszcz do podjęcia w związku z tym uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego przewodniczącego rady. Zuziak nie pojawił się na sesji, a wyrok sądu oraz wezwanie wojewody wzięło sobie do serca tylko trzech radnych opozycyjnych : Żaba, Luszowiecki i Stanek. Pozostali, popierający wójta Lupę i przewodniczącego Zuziaka zignorowali nie tylko prawomocny wyrok sądu, ale także wyraźne wezwanie wojewody małopolskiego, który zażądał podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Zuziaka. Zachowanie radnych jest wyjątkowym skandalem o demoralizującym charakterze, gdyż Zuziak został uznany przez sąd winnym złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Rada powinna sama, z własnej woli podjąć uchwałę, pozbawiającą Zuziaka mandatu radnego. Jednak tego nie uczyniła i wobec tego wojewoda był zmuszony wezwać ją do działania w tej sprawie. Tak jak pisaliśmy już wcześniej kumple Zuziaka z rady grają na czas. Teraz wojewoda będzie musiał wydać zarządzenie, pozbawiające Zuziaka mandatu radnego. Następnie Rada Gminy lub sam Zuziak mogą się odwołać do sądu administracyjnego. Później mogą włączyć w to drugą instancję sądu. W ten sposób cała sprawa będzie trwała kilka miesięcy. Zapewne Zuziak i jego radni popierający wójta Lupę liczą na to, że postępowanie przeciągnie się do jesiennych wyborów samorządowych. Skandalem była także obrona Zuziaka przez wójta Lupę, który na sesji sugerował radnym, by nie popierali wezwania wojewody i głosowali wbrew jego decyzji. Co więćej Lupa sugerował, że winę za wszystko ponosi nie Zuziak, który złożył fałszywe oświadczenia majątkowe, lecz osoba, która nie pogodziła się z utratą władzy kilka lat temu i teraz doniosła na Zuziaka.... Wszyscy domyślaja się zapewne, kogo Lupa miał na myśli... Mieszkańcy gminy Radgoszcz powinni zapamiętać 20 marca jako dzień hańby samorządowej. Gdy w listopadzie pójdą do wyborów, z całą pewnością nie powinni głosować na żadnego z tych radnych, którzy starają się chronić skórę człowieka, który złożył fałszywe oświadczenia majątkowe i nie ma na tyle odwagi cywilnej i honoru, by sam zrezygnować z mandatu radnego.   Radni radgoscy mają się czego wstydzić! Poniżej więcej zdjęć - w galerii - oraz relacja filmowa z sesji, a także wypowiedzi radnych na temat dzisiejszego skandalu.
czytaj więcej...

(27 komentarzy)

Przed Świętami Bożego Narodzenia wójt Radgoszczy doprowadził do zwołania dwóch  nadzwyczajnych sesji Rady Gminy. Zapowiedział, że zwoła jeszcze jedną. W Urzędzie Gminy nerwowa atmosfera po wizycie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy rozmawiali z sekretarzem Markiem Kopią. Nie wiadomo także, czy remont remizy w Małcu prowadzony jest zgodnie z obowiązującym prawem? Jeden z radnych, poirytowany postawą wójta Lupy, stwierdził w pewnym momencie w czasie obrad: „Traktuje nas pan jak ćwierćwałków….". Radni opozycyjni (Luszowiecki i Żaba) protestowali przeciwko trybowi zwołania sesji nadzwyczajnej i jej programowi. Twierdzili, iż zostali zaskoczeni tak nagłym zwołaniem posiedzenia oraz ilością punktów jej porządku. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest bowiem wówczas, gdy istnieje nagła potrzeba rozpatrzenia 1-2 punktów. Przewodniczący rady Zuziak tłumaczył się, że sesja zwołana została w nagłym trybie, gdyż taki był wniosek wójta Lupy. Następnie radni przegłosowali propozycję odrzucenia nowych opłat za wodę i ścieki, które przedstawił dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Radni opozycyjni zauważyli, że skoro dyrektor proponuje nowe stawki, to chyba musiał to jakoś wyliczyć na podstawie kosztów funkcjonowania GZGK. Teraz albo gmina dopłaci temu zakładowi komunalnemu, by wyrównać różnicę, po odrzuceniu nowych stawek, albo te wszystkie wyliczenia są fikcją. Czy dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej nie wie, co czyni, proponując nowe wyższe opłaty za wodę i ścieki na terenie gminy Radgoszcz? Jeśli wójt kwestionuje propozycje dyrektora (a więc jego wyliczenia), to powinien zwolnić tak niekompetentnego podwładnego, albo dyrektor GZGK powinien sam podać się do dymisji? Po raz kolejny można było na sesji Rady Gminy Radgoszcz odnieść wrażenie, iż bardzo słabym elementem zarządzania jest tu planowanie, a racjonalna polityka wyprowadzania gminy z trudnej sytuacji finansowej po prostu nie istnieje. Wydaje się, że wójt Lupa, sekretarz Kopia i przewodniczący rady Zuziak w tej chwili ograniczyli swą aktywność do odliczania 48 tygodni, które pozostały im do końca kadencji. Chaos w urzędzie pogłębiła wizyta oficerów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sekretarz Kopia nie chciał nam zdradzić, o co pytali go funkcjonariusze CBA. Być może już wkrótce się dowiemy?   Czy remont remizy w Małcu prowadzony jest zgodnie z prawem?   Według posiadanych przez nas informacji władze gminy Radgoszcz mogą już niedługo znaleźć się w dość kłopotliwej sytuacji ze względu na dość dziwaczny sposób prowadzenia remontu remizy w Małcu. W rozmowie telefonicznej z naszą redakcją pracownik Urzędu Marszałkowskiego, który dofinansował prace remontowe, powiedział, że Gmina Radgoszcz złożyła rozliczenie inwestycji. Tymczasem nasza kamera utrwaliła obraz, z którego wynika, że do zakończenia remontu jeszcze daleko. Także prezes OSP Władysław Gmyr w rozmowie z naszym dziennikarzem (patrz film na naszym portalu) potwierdził, że remont nie jest zakończony. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego stwierdził także w rozmowie z naszą redakcją, iż jeśli tak faktycznie jest, to narusza to prawo i Urząd Marszałkowski będzie zmuszony przeprowadzić kontrolę. Będziemy oczywiście informować o dalszym rozwoju sytuacji. Wójt Lupa i jego urzędnicy nabrali wody w usta, co pokazuje nasz film na portalu www.prawdemowiac.pl
czytaj więcej...

(1 komentarzy)

Przed Świętami Bożego Narodzenia wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa zafundował radnym dwie nadzwyczajne sesje, a trzecia jest w przygotowaniu. Zarówno tryb jak i karygodne warunki lokalowe, w jakich odbywały się te sesje, (małe pomieszczenie uniemożliwiało udział większej liczby osób, a sami radni siedzieli obok siebie niczym sardynki w puszce) wywołały protesty opozycji. Remont remizy w Małcu nie został zakończony. Ogólny chaos w gminie Radgoszcz pogłębiają jeszcze dwie inne sprawy – wizyta oficerów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Gminy Radgoszcz oraz pytania o zgodność remontu remizy OSP w Małcu z prawem. Żaden urzędnik, włącznie z sekretarzem Kopią i wójtem Lupą nie był w stanie nam powiedzieć, czy gmina zgłosiła w małopolskim Urzędzie Marszałkowskim zakończenie remontu, który był przez ten urząd dofinansowywany. Jeśli tak było faktycznie, a potwierdziła to pracownica Urzędu Marszałkowskiego w rozmowie z naszą redakcją, to władze Radgoszczy mogą mieć teraz problemy, gdyż tak naprawdę remont nie jest zakończony, co widać na naszym filmie poniżej oraz co potwierdza szef OSP w Małcu. Zakończenie remontu władze gminy mogły zgłosić w Urzędzie Marszałkowskim dopiero po faktycznym zakończeniu prac, sfinansowanych przez województwo. Teraz zanosi się na kontrolę w Urzędzie Gminy Radgoszcz, którą przeprowadzić może Urząd Marszałkowski. Więcej o tych sprawach piszemy w najnowszym, styczniowym numerze „Prawdę mówiąc”, który będzie w sprzedaży już w poniedziałek lub wtorek (30 lub 31 grudnia). Niżej prezentujemy (w galerii) więcej zdjęć (z sesji oraz z remontu remizy w Małcu), a także film.  
czytaj więcej...

(57 komentarzy)