styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Polityka i Samorządy

13 stycznia tarnowski sąd po proteście wyborczym Marka Ciesielczyka postanowił unieważnić wybory do Rady Miejskiej w jednym z okręgów wyborczych i wygasić mandaty wszystkich obecnych radnych. Teraz okazuje się, że niektórym chyba nie odpowiada zbyt wczesny termin wyborów? Po tym, gdy po sprawdzeniu kart wyborczych przez sąd okazało się, że na wszystkich brak jest nazwiska jednego z kandydatów, wydawało się, że sprawa jest prosta i nie pozostaje nic innego jak czekać na termin ponownych wyborów, wyznaczony przez wojewodę. Okazało się jednak, że Komisarz Wyborczy, sędzia Jacek Satko, b. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie, zaskarżył postanowienie sądu nie w części dotyczącej unieważnienia wyborów, lecz tylko wygaśnięcia mandatów radnych. Powodem decyzji sądu o wygaśnięciu mandatów wszystkich radnych było to, iż wynik ponownych wyborów w okręgu numer 3 może wpłynąć na wynik wyborów w innych okręgach, gdyż by wprowadzić do Rady Miejskiej kandydata wymagane jest przekroczenie w całym mieście przez dany komitet wyborczy granicy 5 procent. Sędzia Satko obliczył, iż niezależnie od tego jaka będzie frekwencja w okręgu numer 3, niezależnie jakie wyniki osiągną poszczególne listy wyborcze, to i tak nie będzie to miało żadnego wpływu na wyniki w innych okręgach w tym konkretnym przypadku. I tu się Komisarz Wyborczy nieco przeliczył. Istnieją przynajmniej trzy powody, dla których sędzia Satko - naszym zdaniem - przegra sprawę w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Owszem Komisarz wyborczy ma rację, iż wyniki we wszystkich pozostałych okręgach są teraz takie, że niezależnie od wyników i frekwencji w okręgu numer 3, wyniki w pozostałych okręgach się nie zmienią. Sędzia Satko nie wziął jednak pod uwagę, że w myśl Kodeksu Wyborczego ponowne wybory w okręgu numer 3 muszą być przeprowadzone tak, by uwzględniały zaktualizowany spis wyborczy w tym okręgu. Oznacza to, że w ponownych wyborach na listach uprawnionych do głosowania może być mniej lub więcej osób niż w pierwotnych wyborach, gdy na wszystkich kartach do głosowania brakowało nazwiska jednego z kandydatów. Gdyby uprawnionych do głosowania było znacznie więcej i gdyby poszli oni do głosowania, to wówczas mógłby się radykalnie zmienić próg wyborczy, uprawniający komitety do udziału w podziale mandatów radnych. Wbrew temu co twierdzi teraz w swym zażaleniu były Prezes Sądu Okręgowego, niektóre komitety wyborcze, które przekroczyły 5-procentowy próg, mogłyby tej granicy nie osiągnąć i nie mogłyby uczestniczyć w podziale mandatów, co oczywiście oznaczałoby, iż wyniki w okręgu numer 3 mogłyby – wbrew temu co twierdzi Komisarz Wyborczy – mieć wpływ na wyniki całościowe do Rady Miejskiej. Rację miała więc pani sędzia Gut, która postanowiła wygasić mandaty wszystkich obecnych radnych w Tarnowie. Są jeszcze przynajmniej dwa inne powody, dla których zażalenie sędziego Satko zostanie prawdopodobnie odrzucone przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. Gdyby było rzeczywiście tak, iż decyzja sądu w sprawie unieważnienia wyborów i ewentualnego wygaszenia mandatów radnych miała zależeć każdorazowo od konkretnych wyników wyborów w tym czy tamtym okręgu wyborczym, sąd musiałby za każdym razem przeprowadzać czasochłonne obliczenia, czy w konkretnym przypadku oprócz unieważnienia wyborów w jakimś okręgu wyborczym wygaszać mandaty radnych w innych czy też nie. Jest bardzo wątpliwe, aby Sąd Apelacyjny przychylił się do takiej interpretacji stwierdzania ewentualnego wpływu wyników w ponownych wyborach w jakimś okręgu na wyniki w pozostałych okręgach. Należy raczej przypuszczać, iż Sąd Apelacyjny uzna, iż niejako z definicji należy wygaszać mandaty wszystkich radnych w takim przypadku. Należy także zauważyć, iż Miejska Komisja Wyborcza może sporządzić ostateczny protokół z wynikami wyborów w całym mieście dopiero wówczas, gdy otrzyma protokoły ze wszystkich czterech okręgów wyborczych, a to się stanie dopiero po ustaleniu wyników wyborów ponownych w okręgu numer 3. Czyli do tego czasu nie można sporządzić protokołu całościowego, a więc podac wyników wyborów w mieście - czytaj: podac nazwisk radnych także w innych okręgach wyborczych. Rada Miejska teraz jest więc nielegalna, gdyż nie ma prawidłowego protokołu z okręgu numer 3. Mandaty wszystkich radnych muszą być więc wygaszone. W końcu po trzecie, można spytać, czy gdyby Sąd Apelacyjny uznał argumenty sędziego Satko za słuszne, uchwały podejmowane przez okrojoną Radę Miejską byłyby prawomocne? Gdyby wygaszono mandaty tylko 7 radnych w okręgu numer 3, a pozostali radni (18 osób) pracowaliby w dalszym ciągu, oznaczałoby to, iż do momentu zaprzysiężenia 7 radnych z okręgu numer 3, Rada działałaby bez reprezentacji jednej czwartej miasta. Czy wówczas wojewoda lub Sąd Administracyjny nie zakwestionowałby prawomocności uchwał tak „wykastrowanej" Rady Miejskiej w Tarnowie? Nawet gdyby argumenty numer 2 i 3 okazały się dla Sądu Apelacyjnego mało przekonywujące, to punkt numer 1 i tak będzie miał rozstrzygające znaczenie. Niektórzy teraz mogą twierdzić, iż jedynym skutkiem odwołania Komisarza Wyborczego do instancji wyższej będzie przedłużenie całego postępowania. Można to interpretować jako swego rodzaju „grę na czas". Podobnie zresztą jak pismo pełnomocnika wyborczego Platformy Obywatelskiej do Sądu Okręgowego w Tarnowie, w którym PO domaga się przekazania jej postanowienia sądu wraz z uzasadnienie, choć partia ta nie była stroną w postępowaniu. „Gra na czas" przedłuży jedynie fazę chaosu, w jakiej znajduje się teraz miast Tarnów. Wpłynie jedynie na to, że ponowne wybory nie odbędą się, tak jak się początkowo wydawało, w marcu, lecz w kwietniu lub w maju. Za przedłużający się okres chaosu samorządowego zapłacą – jak zawsze w takich sytuacjach – mieszkańcy, podatnicy. Poniżej relacja filmowa z rozprawy, na której Marek Ciesielczyk doprowadził do unieważnienia wyborów. P.S.Patrz także na miejsca i terminy spotkań autorskich dr Marka Ciesielczyka w USA, na których będzie promowana jego najnowsza książka na temat kapusiów SB.      
czytaj więcej...
22 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej w Tarnowie, na której przez dwie godziny przemawiał prezydent miasta Roman Ciepiela (PO), nie mówiąc nic konkretnego, zaś po oświadczeniu b. prezydenta Ryszarda Ścigały (oskarżonego teraz o korupcję) – Marek Ciesielczyk zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Powyżej Jakub Kwaśny, który martwi się chyba najbardziej, gdyż SLD może stracić radną Mękal po ponownych wyborach w okręgu nr 3: Piaskówka, Klikowa, Krzyż, Starówka.  "Jeśli nie jesteś w stanie powiedzieć tego, co chcesz, w ciągu 10 minut, to nie mów wcale". Tę starą i mądrą zasadę pogwałcił całkowicie Roman Ciepiela, który potrzebował aż dwóch godzin, by powiedzieć, że w Tarnowie trzeba wybudować 3 nowe sale gimnastyczne. Poza tym jego wystąpienie sprowadzało się do nadużywania takich sfomułowań, jak: musimy, trzeba, powinniśmy, będziemy robić etc. Świetnie wychwyciła to radna Krakowska. Ciepiela=tarnowski Fidel    W pewnym momencie pojawiły się przed kamerą napisy: „Ciepiela mówi już 1 godzinę”, a następnie „Ciepiela – tarnowski Fidel Castro”. Jeden z uczestników sesji chciał podać przemawiającemu dwie godziny Ciepieli kanapkę, ale bufet nie wydawał posiłków. Po wystąpieniu prezydenta żaden z radnych nie zadał mu np. pytania, dlaczego zatrudnił 4 doradców-pełnomocników z pensjami 3 wiceprezydentów.   Los radnych Barwacz ("Tarnowianie") i Drwala (PO) także nie jest pewny.  Radni byli dość zasępieni, gdyż już niedługo nie będą otrzymywać diet, jako że sąd wygasił ich mandaty po uznaniu protestu wyborczego Marka Ciesielczyka. Gdy radni przystąpili do dyskusji na temat unieważnienia wyborów i wygaszenia ich mandatów przez sąd, Ryszard Ścigała odczytał oświadczenie swego klubu „Tarnowianie”, przyznając, iż wiedzieli oni o wyborczych nieprawidłowościach, ale nie złożyli protestu wyborczego, gdyż ten mógłby doprowadzić do unieważnienia wyborów i narażenia miasta na koszty organizacji nowych wyborów (sic!).   Jak widać, radni SLD Mękal i Kwaśny mają swoje zajęcia na sesji Rady   Także i wówczas żaden z radnych nic nie powiedział. Zareagował natomiast natychmiast Marek Ciesielczyk (Oburzeni ), który poinformował Przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Koprowskiego, iż składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zatajenia nieprawidłowości wyborczych przez „Tarnowian”.   Faktycznie następnego dnia Prokuratura Rejonowa w Tarnowie otrzymała takie zawiadomienie. Poniżej więcej zdjęć oraz relacja filmowa z sesji.      
czytaj więcej...

(5 komentarzy)

Po tym, jak Sąd Okręgowy w Tarnowie przyznał rację Markowi Ciesielczykowi i postanowił nie tylko unieważnić wybory w jednym z okręgów i zażądać przeprowadzenia ponownych, ale także wygasił mandaty wszystkich obecnych radnych w całym mieście, Ciesielczyk poszedł za ciosem i złożył do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za brak nazwiska jednego z kandydatów do Rady Miejskiej na wszystkich (!) kartach do głosowania, na których to nazwisko powinno być. Prokuratura zareagowała natychmiast! Już w poniedziałek, 19 stycznia przeprowadzone zostanie pierwsze przesłuchanie w tej sprawie. Ciesielczyk żąda pokrycia kosztów przeprowadzenia ponownych wyborów (ok. 100 tysięcy złotych) przez winnych. Poniżej film z rozprawy, na której sąd postanowił unieważnic wybory:    
czytaj więcej...

(2 komentarzy)

Dzisiaj, 13 stycznia 2015 Sąd Okręgowy w Tarnowie – po sprawdzeniu kart wyborczych - pozytywnie rozpatrzył protest wyborczy Marka Ciesielczyka, kandydata na Prezydenta Tarnowa i radnego z ramienia stowarzyszenia Oburzeni i Nowej Prawicy i unieważnił wybory do Rady Miejskiej w okręgu numer 3. Mimo kuriozalnego pisma Komisarza Wyborczego w Tarnowie sędziego Jacka Satko, b. Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie (skierowanego do sądu w przeddzień rozprawy!), który twierdził, iż nawet gdyby brakowało nazwiska jednego z zarejestrowanych legalnie kandydatów na radnego (p. Kawuli) na kartach do głosowania, nie miałoby to wpływu na wynik wyborczy (sic!), Sąd Okręgowy postanowił 13 stycznia unieważnić wybory do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu numer 3: Piaskówka, Klikowa, Krzyż, Starówka i zarządzić przeprowadzenie ponownych wyborów. Sąd stwierdził, iż na żadnej karcie do głosowania w okręgu numer 3 nie było nazwiska jednego z legalnie zarejestrowanych kandydatów na radnego – p. Kawuli, co czyni wybory w tym okręgu nieważnymi. Co więcej, sąd wygasił mandaty wszystkich obecnych 25 radnych tarnowskich, co oznacza, iż po uprawomocnieniu się tegoż postanowienia Sądu Okręgowego, Tarnów pozostanie bez Rady Miejskiej do chwili przeprowadzenia ponownych wyborów w okręgu numer 3. Jako że za brak nazwiska jednego z kandydatów (p. Kawuli) odpowiedzialne są obwodowe komisje wyborcze, sąd postanowił także, iż muszą zostać powołane nowe obwodowe komisje wyborcze. Tak więc protest wyborczy Marka Ciesielczyka zakończył się sukcesem. Ciesielczyk zapowiedział już skierowanie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zaakceptowaniu nieprawidłowych kart wyborczych oraz skierowanie żądania pokrycia kosztów przeprowadzenia ponownych wyborów przez osoby odpowiedzialne za druk i kolportowanie nieważnych kart do głosowania. Poniżej prezentujemy więcej zdjęć z rozprawy oraz relację filmową, a także film z poprzedniej rozprawy i wypowiedzi Marka Ciesielczyka dla telewizji POLSAT i TVN. ------------------------------------------------------------------------------------------- Media o postanowieniu sądu ws. unieważnienia wyborów: TVP (początek relacji):http://krakow.tvp.pl/18422379/13-i-2015-godz-1830 Polskie Radio: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1352256,Sad-uniewaznil-w-jednym-okregu-wybory-do-Rady-Miasta-Tarnowa- Tarnowska Telewizja:http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/4750,powtorka-wyborow-samorzadowych-w-tarnowie.html INTERIA:http://fakty.interia.pl/raport-wybory-samorzadowe-2014/aktualnosci/news-tarnow-sad-uniewaznil-wybory-do-rady-miasta,nId,1588920 ONET:http://wiadomosci.onet.pl/krakow/sad-wygasil-mandaty-do-rady-miasta-tarnowa/66m63 Gazeta Krakowska:http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3713790,tarnow-wybory-do-powtorki-kontrowersyjny-wyrok-sadu,id,t.html Radio Kraków:http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/kolejny-protest-wyborczy-w-tarnowie-zdjecia/ Radio RDN:http://www.rdn.pl/index.php/wiadomosci/tarnow/9628-tarnow-bez-rady-miasta Prawdę mówiąc:http://tarnow.prawdemowiac.pl/newsreader/items/marek-ciesielczyk-doprowadza-do-uniewaznienia-wyborow.html Oburzeni.pl:http://oburzeni.pl/oburzony-marek-ciesielczyk-doprowadza-uniewaznienia-wyborow/  
czytaj więcej...

(5 komentarzy)