styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Olesno

W dniu 12 lipca 1954 roku na ruinach rozgrabionego i zniszczonego przez komunistów folwarku Dąbrówki zebrali się Antoni Dybowski, Mieczysław Tabor, Czesław Jachym i Franciszek Surowiec. Założyli klub sportowy Dąbrówki Breńskie, nadając mu nazwę „Dąbrówczanka". Piotr Przybyło W pierwszych latach swojego istnienia LZS Dąbrówczanka prowadziła sekcję siatkową, lekkoatletyczną i szachową. Po 26 latach nieobecności klubu w środowisku sportowym działacze wznowili sekcję piłkarską na poziomie klasy „C", a później klasy „B". W lipcu 1997 roku LZS Dąbrówczanka zmieniła nazwę na LZS ISKRA Dąbrówki Breńskie. W późniejszych latach ISKRA zaczęła się intensywnie rozwijać nie tylko na polu sportowym. Zmianom uległa również infrastruktura wokół boiska. Wiosną 2008 roku zarząd klubu przyjął projekt herbu ISKRY autorstwa Dawida Białasa i Marcina Kiwiora, którzy wspólnie opracowali zwycięski projekt. Od sezonu 2007/2008 w klubie funkcjonuje ponownie zespół juniorów, który pod wodzą trenera Piotra Przybyło zdobył w sezonie 2008/2009 mistrzostwo ligi. ISKRA stawia również na najmłodszych, czego efektem jest drużyna trampkarzy prowadzona przez Wojciecha Kubackiego. Młodzi piłkarze z powodzeniem grają w swojej lidze, co idealnie obrazuje zdobyte mistrzostwo ligi w sezonie 2008/2009. Drużyna seniorów swoje najlepsze czasy jak do tej pory miała w sezonie 2008/2009, kiedy uzyskała awans do klasy okręgowej oraz rok później zajęła 7. miejsce w tabeli. Koniecznie trzeba dodać, że sukcesy te drużyna zawdzięcza ogromnemu zaangażowaniu działaczy takich, jak Tomasz Kunysz, Marek Łączyński czy Piotr Przybyło. W chwili obecnej, po rocznej nieobecności w rozgrywkach, drużyna seniorów ISKRY występuje w klasie „B", gdzie szkoleniowcem jest wspomniany wcześniej trener juniorów, Piotr Przybyło. W większości skład pierwszej drużyny wypełniają wychowankowie oraz zawodnicy, którzy wcześniej reprezentowali barwy klubu z Dąbrówek. Celem zarządu klubu oraz sztabu trenerskiego jest nacisk na pracę z młodzieżą, która pozwoli na awans do klasy „A". Na głównym zdjęciu wyżej - drużyna seniorów Górny rząd od lewej: Konrad Plata, Wojciech Kubacki, Daniel Kotlarz, Tomasz Zieliński, Krzysztof Pabijan, Witold Szczurek, Piotr Barczak, trener Piotr Przybyło Dolny rząd od lewej: Paweł Grudnicki, Krzysztof Rozkuszka, Arkadiusz Nowak, Paweł Kukuś, Rafał Stochmal, Krzysztof Miłek, Bartłomiej Grudnicki  
czytaj więcej...

(4 komentarzy)

2011-10-24 18:18

Gmina na komendę....

Józef Zych uważany jest przez niektórych za osobę mocno kontrowersyjną. Przez kilka lat upubliczniał swe zarzuty pod adresem władz Gminy Olesno, dotyczące sposobu wykonania boiska piłkarskiego. Ich słuszności nie potwierdziła co prawda seria różnych kontroli, ale przy okazji jednej z nich okazało się, że władze gminy mają jednak sporo na sumieniu. Zych twierdzi od lat, że pod płytą boiska nie wysypano koniecznego w takim przypadku piasku, że teren był za nisko położony, by boisko tu właśnie powstało, że w pobliżu jest linia wysokiego napięcia, że nie wykonano bieżni, że przy podwyższaniu poziomu płyty boiska przywiezioną tu ziemią doszło do naruszenia prawa. Prokuratura umorzyła jednak postępowanie w 2008 roku, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości związanych z budową boiska w Oleśnie. Jednakże w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Olesno w roku 2010 Regionalna Izba Rachunkowa w Krakowie postawiła władzom gminy 48 zarzutów, np. nieprzeprowadzenie konsekwentnej realizacji wniosków pokontrolnych RIO z 2006 roku, w tym „zaciąganie zobowiązań przez Wójta Gminy mimo braku zabezpieczenia środków w budżecie Gminy". RIO zarzuca wójtowi Olesna także „niewprowadzenie wymaganej art.15a, ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instrukcji określającej sposób zachowania się w przypadkach, w których istnieją podejrzenia popełnienia przestępstw prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu". Innym, stwierdzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchybieniem jest „nieprawidłowe ewidencjonowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych..." oraz „naruszenia zasady sprawdzalnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiące naruszenie art.24, ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości..." RIO wytyka również wójtowi i skarbikowi gminy Olesno „nieprzestrzeganie zasad dotyczących sporządzania sprawozdań budżetowych wynikających z ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej..." Wójtowi oraz Inspektorowi ds. księgowości budżetowej RIO zarzuca ponadto „gospodarowanie mieniem gminnym bez zachowania szczególnej staranności o pozyskiwane dochody Gminy...", zaś wójtowi i sekretarzowi gminy – „nieprawidłowości w przyznawaniu nagród kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.." Wójt i sekretarz przyznawali bowiem w tym samym roku np. 3 nagrody tej samej osobie na łączną kwotę ponad 7 tysięcy złotych czy też innym pracownikom po 2 nagrody w tym samym roku na łączne kwoty ponad 4 tysięcy złotych. Zgodnie z prawem wójt może przyznać tylko jedną taką nagrodę rocznie. Przyznawanie kilku nagród w roku narusza przepisy art.5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zarzuty Regionalnej Izby Obrachunkowej pod adresem władz gminy Olesno były na tyle poważne, iż RIO zwróciła się do Wojewody Małopolskiego o zainteresowanie się funkcjonowaniem tychże władz oraz skierowała stosowne zawiadomienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. red. Na pierwszym zdjęciu - Józef Zych, na drugim - Boisko w Oleśnie, od którego wszystko się zaczęło....
czytaj więcej...

(2 komentarzy)

2011-08-27 01:00

LZS OLESNO

Drużyna LZS Olesno swoje pierwsze treningi pod wodzą trenera Mirosława Panka rozpoczęła w 2005 roku. Wówczas byli to w większości zawodnicy spoza gminy. Obecnie zawodnicy bardzo młodej wiekowo drużyny (średnia wieku 20 lat) doskonalą swoje zdolności motoryczne i umiejętności techniczne, które przynoszą efekty w postaci awansu drużyny do klasy „A". „ Moim celem było stworzyć drużynę z młodzieży naszej gminy. Udało się to po kilku latach ciężkiej pracy zawodników, trenera oraz okazywanym wsparciu ze strony zarządu.W tym sezonie zajęliśmy 9 miejsce, graliśmy zarówno lepsze jak i gorsze mecze. Do najlepszych należy zaliczyć dwumecz z Dąbrovią II, gdzie uzyskaliśmy 4 punkty. Słabsze momenty to mecze z Mędrzechowem i Ujściem Jezuickim. W przyszłej rundzie liczymy na wyższą lokatę w tabeli rozgrywkowej, chcielibyśmy również jak najwięcej ogrywać młodych zawodników, gdyż w nich są największe ambicje oraz chęć rywalizacji sportowej." - mówi trener. Nazwiska zawodników na zdjęciu Stoją od lewej: Mirosław Panek (trener), Maciej Garbarz, Adam Halejcio, Radosław Hońdo, Dawid Dragan, Mateusz Marzec, Zbigniew Łos, Piotr Łos, Maksymilian Rzeszuto Pierwszy rząd od prawej: Konrad Cieśla, Marcin Morawiec, Artur Marek, Grzegorz Wąsowicz, Mateusz Wałaszek, Dominik Wałaszek, Artur Giza Trener Mirosław Panek
czytaj więcej...

(2 komentarzy)

Mało kto chyba wie, że na terenie powiatu dąbrowskiego istnieje sołectwo, którego status – oczywiście z przymrużeniem oka – można by porównać do neutralnej Szwajcarii. Bronisław Rygielski (66 l.) emerytowany nauczyciel mechanizacji rolnictwa w szkole w Brniu został sołtysem najmniejszego chyba sołectwa (40 rodzin) w 2007 roku. Breń (2 km od Olesna) zniknął z mapy w 1945 – mówi sołtys. Przed wojną była to posiadłość barona Konopki, a jak wiadomo władze PRL-u nie przepadały za baronami, więc postanowiły, że funkcjonować będzie tylko nazwa Podborze. Część tego Podborza, która dzisiaj jest sołectwem Breń, przeżyła swój rozkwit w latach 70., gdy działało tu gospodarstwo Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego. Po zmianach 1989 roku postanowiono oddzielić Breń od Podborza ze względów pocztowo-meldunkowych, ale w dalszym ciągu nie było go na mapie, o co upominali się jego mieszkańcy. W końcu w 2007 Rada Gminy Olesno podjęła uchwałę o utworzeniu sołectwa BREŃ. Tak naprawdę Breń to tylko kilka budynków (zaledwie 9 numerów!) – zabytkowy dworek, stajnia cugowa (obecnie to Centrum Polonii), szkoła, zabudowania w parku i dwa bloki. Pod koniec lat. 90, po reformie samorządowej, sytuacja Brnia skomplikowała się jeszcze bardziej. Zespół dworsko-parkowy stał się własnością Powiatu Dąbrowskiego, a mieszkania w blokach odsprzedano mieszkańcom. Gmina Olesno, gdzie tak naprawdę leży Breń, nie może więc inwestować na terenie powiatowym. Powiat myśli o całości, a jego uwadze uchodzą problemy małego Brnia, gdzie mieszka przecież jednak ponad 100 osób. Sołtys Rygielski robi co może, by ułatwić życie ludziom na terenie Brnia. Pomaga także wójt Olesna Witold Morawiec, choć to przecież nie jego teren. Za jego kadencji sporo dobrego wydarzyło się już w gminie (wyremontowano ok. 40 km dróg, świetlice, domy ludowe, powstał „Orlik"). Co prawda ostatnio doszło do protestów, gdy rozważana była likwidacja szkoły w Dąbrówkach Breńskich, ale udało się znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Wójt Morawiec rozumiejąc skomplikowaną sytuację administracyjno-geograficzną „eksterytorialnego" sołectwa Breń, stara się pomagać mieszkańcom, choć teren ten jest własnością powiatu, a nie gminy. Być może kiedyś ta kuriozalna sytuacja ulegnie zmianie, ma nadzieję sołtys Rygielski.
czytaj więcej...

(15 komentarzy)