styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

"Pan jest świntuch i tyle, panie wójcie!"

2012-02-18 16:43

- Samocice bronią swej szkoły na sesji Rady Gminy Bolesław 17 lutego

W poprzednim artykule pisaliśmy już o sprawie likwidacji szkoły w Samocicach (gmina Bolesław). Wczoraj, 17 lutego odbyła się sesja Rady Gminy Bolesław, na której większość radnych (spoza Samocic) podjęła uchwałę, która stanowi początek procesu likwidacji szkoły w Samocicach.

Rozgoryczeni i zdesperowani rodzice dzieci z Samocic przybyli licznie na sesję Rady Gminy Bolesław, by powstrzymać wójta Kazimierza Olearczyka oraz popierajacych go radnych od likwidacji szkoły. Mimo ostrych protestów większość radnych przyjęła jednak uchwałę, która otwiera drogę do likwidacji szkoły.

Trudno zrozumieć wójta Olearczyka (mimo trudnej sytuacji ekonomicznej) oraz popierających go radnych, iż zdecydowali się na wojnę z mieszkańcami Samocic. Wydaje się, że można było jednak w drodze konsultacji społecznych wypracować jakiś kompromis w tej sprawie.

Najpierw mieszkańcy Samocic chceli zorganizować referendum w sprawie likwidacji szkoły, teraz zaś chcą zorganizować referendum w sprawie.... odwołania wójta. Chyba Kazimierz Olearczyk nie liczył się z takim obrotem sprawy. Teraz wystarczy zebrać około 200 podpisów, by referendum takie do szło do skutku. Biorąc pod uwagę zdeterminowanie mieszkańców Samocic, należy liczyć się z relatywnie dużą frekwencją w tym referendum. Pozostała część gminy może w znikomym stopniu wziąć udział w referendum. Udział mieszkańców Samocic może zapewnić wystarczającą do ważności refendum frekwencję.

Jaka była atmosfera na sesji Rady Gminy Bolesław i co myślą mieszkańcy Samocic o lokalnych władzach, najlepiej oddają okrzyki wznoszone w czasie obrad przez rodziców:


"My chcemy sprawiedliwości!"

"Robimy refendum o odwołanie wójta!"

"Jak można wójtowi wierzyć?!"

"Pan do dymisji powinien się podać, panie wójcie!"

"Pan jest świntuch i tyle, panie wójcie!"

"Wy nas gnoicie, żadne złowo Wasze jest nic warte!"

"Po raz kolejny zakpiliście z nas, śmiejecie się nam w twarz!"

"Nie zabierajcie nam wszystkiego!"

"Ci ludzie są wściekli, to jest nie w porządku, przecież jesteśmy częścią tej gminy!"

"Nie macie nad nami litości!"

"W kulki będziemy se lecieli chyba!"

"Wy nam pierdoły mówicie!"

W naszej GALERII ZDJĘĆ prezentujemy kilkadziesiąt zdjęć z w/w sesji - trzy ostatnie galerie (ostatnia obrazuje samą sesję Rady GMiny Bolesław, przedostatnia reakcje wójta Olearczyka, zaś jeszcze wcześniejsza - inną - ładniejszą stronę sesji), zaś w naszych RELACJACH FILMOWYCH - film z tejże sesji Rady Gminy Bolesław.

 

Wróć

Komentował tak prawdę mówiąc...29-02-201200:19

Mówi się o ośrodku sportowym, który mógłby powstać zamiast tej szkoły. Wierzcie mi, że ten pomysł by nie przeszedł, zgadnijmy dlaczego! Oni (Wójt & Rada) nie dopuszczą do tego, bo przecież lepiej wybudować następny budynek w Bolesławiu zamiast dać szansę innym wsiom.
Ludzie, to już nie chodzi tylko o tę szkołę. Problem mieszkańców Samocic pociągnął za sobą falę nagonki na Wójta i spółkę, i CAŁKIEM SŁUSZNIE. Dobrze, że wreszcie zwrócono uwagę na problem 1) nepotyzmu w gminie, 2) nie liczeniem się ze zdaniem ludu, 3) dyskryminacją wsi, 4) dziwnego gospodarowania pieniędzmi - tu zamykanie szkoły, tu budowanie - bez sensu!, 5) problemy z załatwianiem czegokolwiek w gminie! etc...
Uważam, że oczywiście Wójt wiele dobrego zrobił dla gminy, np. pozyskiwanie pieniędzy z funduszy europejskich (aczkolwiek może po prostu w tym jest najskuteczniejszy - w wyciąganiu pieniędzy?). Pewne sprawy jednak przechodzą ludzkie pojęcie. Ci, którzy orientują co i jak, wiedzą NAJLEPIEJ jaka jest prawda. Coś tu jest nie tak, a w każdej jednej plotce jest ziarno prawdy. Ludzie wszystko widzą.

Komentował terako29-02-201210:01

Ten facet nigdy nie byl dobrym wójtem, zawsze płynął z prądem, a co płynie z prądem,wiadomo.G... Ale go wybieraliście co kadencję jak barany.Nikt się tu nie zastanawia w tej gminie czy nie ma innej możliwości. Nawet odwoływanie, które niektórzy proponują (ruszyło martwe cielę ogonem!) to na hurra, ale zastanowienia nad tym, kto go zastąpi - żadnego. Tu jest potrzebny ktoś z głową otwartą nie na swoje tylko interesy i swojej rodziny - wszyscy wiedzą jak to jest z Olearczykem. Jeżeli nie ma nikogo odpowiedniego w gminie, może poszukać kandydata poza gminą, będzie może mniej podatny na miejscowe uwarunkowania, czyli rodzinę i kumotrów.A odwołać Olearczyka trzeba koniecznie.

Komentował samocice29-02-201214:28

To co powiedział Michał to jest to prawda ! Nareszcie odważył się ktoś to powiedzieć ! Brawo . STEFAN KOTAŚ rządzi :)

Komentował Basia01-03-201213:06

Pan Kotas troszke kultury by sie pouczyl, ale jeden czlowiek nie swiadczy o calej spolecznosci. Szkoda troche wojta, bo troszke przesada z jego obarazaniem. W koncu mamy tez rade, ktora podejmuje decyzje.

Komentował Staszek01-03-201214:55

Czy ktoś może podać namiary na komitet referendalny. Chętnie się przyłączę. Z tym trzeba coś zrobić już teraz, a nie czekać do wyborów w 2014 r. Bo do tego czasu to z tej gminy już nic nie zostanie.

Komentował Basia08-03-201206:50

Czyzby emocje juz opadly? Co tak cicho?

Komentował Józef Kaczmarczyk12-03-201211:16

Józef Karczmarczyk Kędzierzyn – Koźle 10.03.2012r.

 

Refleksje dotyczące likwidacji szkoły w Samocicach

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o likwidacji szkoły w Samocicach. Jestem absolwentem tej szkoły, i choć od 48 lat, mieszkam z dala od mej rodzinnej miejscowości, to interesuję się sprawami tej wsi i terenów Powiśla dąbrowskiego.

Aktualnie jestem w trakcie pisania książki o historii Samocic i tym bardziej jest mi żal, że rozdział poświęcony historii mojej szkoły, znajdzie w niej zakończenie, w formie zacytowania; Uchwały Rady Gminy Bolesław, z dnia 17 lutego 2012 roku, o likwidacji tej szkoły.

 

Historia szkoły w Samocicach - zatoczyła koło. W tym roku, likwidowana szkoła, obchodzić będzie 125 lecie, jej powstania, a kilka dni po rocznicy powstania szkoły; wraz z zakończeniem obecnego roku szkolnego - dokona się jej likwidacja.

Szkoła Ludowa w Samocicach, powstała w 1887 roku. Za datę powstania szkoły, przyjmuję się dzień;

27 maja 1887 roku, w którym Rada szkolna okręgowa w Tarnowie, zatwierdziła decyzję o powstaniu szkoły w Samocicach. Pierwszym nauczycielem samockiej szkoły ( jak pisał Jakub Bojko); zgodnie z decyzją z dnia 3 sierpnia 1887 roku, Rady szkolnej okręgowej w Tarnowie, został Józef Dagnan. W dniu; 21 sierpnia 1890 roku, Rada Szkolna krajowa, zamianowała Józefa Dagnana, stałym nauczycielem szkoły etatowej w Samocicach.

 

Historia szkoły, zawiera w sobie dwa paradoksy. Paradoks pierwszy; dotyczy faktu, że powstanie szkoły, a następnie jej rozwój - dokonywał się w czasach, gdy tereny Powiśla dąbrowskiego wchodziły w skład Galicji – terytorium administrowane przez zaborcę austriackiego; gdy Polska była zniewolona przez zaborcę, a likwidacja szkoły, dokonuje się w czasach, gdy Polska jest krajem; wolnym, niepodległym i demokratycznym.

 

Drugi paradoks, polega na tym, że do powstania szkoły w Samocicach, przyczyniły się między innymi; zabiegi ówczesnych działaczy chłopskich; Jana Banasia – sekretarza, a następnie wójta gminy w Samocicach i Jakuba Bojki – działacza chłopskiego, a później polityka. Wymienieni działacze aktywnie działali na rzecz szerzenia oświaty, a po założeniu w 1895 roku - Stronnictwa Ludowego, którego Jakub Bojko, był jednym ze współzałożycieli - byli aktywnymi działaczami tego stronnictwa. Stronnictwo Ludowe, jest bezpośrednim protoplastą, Polskiego Stronnictwa Ludowego – partii funkcjonującej również współcześnie. PSL nawiązuje do tradycji sięgającej XIX wieku, a więc; tradycji walki o równe traktowanie mieszkańców; miast i wsi, w tym szczególnie; równy dostęp do nauki i oświaty.

Uchwałę o likwidacji szkoły w Samocicach, przygotowali i podjęli działacze gminni - tej właśnie partii; czyż nie jest to wielki paradoks i ,,rechot’’ historii. Dla mnie, jest to echo okrutnego rechotu historii, którego mimo woli - jestem świadkiem.

 

Nie znam wszystkich aspektów sprawy; ale gdy czytam; że szkoła w Bolesławiu, nie jest dostatecznie przygotowana do nauki tylu uczniów i wymaga rozbudowy, i jako główna szkoła w gminie ( być może w niedługim czasie – jedyna szkoła), w XXI wieku - nie posiada sali gimnastycznej; to w tej decyzji widzę brak logiki – również ekonomicznej.

 

Niestety – w obecnych czasach, namnożyło się wielu specjalistów od burzenia; bo burzyć jest łatwiej niż budować coś pozytywnego. Nie twierdzę, że nic nie należy burzyć, ale twierdzę, że nawet burząc należy myśleć, – bo burzenie też wymaga wiedzy i perspektywicznego myślenia, sięgającego dalej niż ,,koniec własnego nosa” burzycieli.

 

Społeczność Samocic, zawsze w historii wioski, doceniała rolę nauki i oświaty i nie szczędziła trudu i obciążeń finansowych, dla realizacji tych celów. Świadczą o tym fakty z historii wsi.

Baza szkolna w tej wsi, była zawsze na stosunkowo wysokim poziomie, a do takiego stanu przyczyniały się głównie - inicjatywy mieszkańców i ponoszone przez nich obciążenia; tak finansowe, jak i te wynikające z pracy społecznej.

 

Pierwsza szkoła w Samocicach, wybudowana została na podstawie decyzji władz zaborcy, z 1854 roku. Była to szkoła, w której nauczał między innymi - Jakub Bojko, a koszy powstania i funkcjonowania szkoły, ponosili głównie, mieszkańcy wsi. W 1906 roku, a następnie w 1912 roku, przy współudziale mieszkańców – również finansowym, wybudowano kolejno dwa budynki murowane, w których odbywała się nauka w lepszych warunkach. Również do budowy obecnie funkcjonującego budynku szkolnego, który powstał w 1949 roku, oraz najnowszej budowli – sali gimnastycznej, walnie przyczynili się obecni i byli mieszkańcy wsi.

Jedna z pierwszych bibliotek ludowych, założonych przez Krakowskie Tow. Oś. Ludowej w Krakowie, została założona i prężnie funkcjonowała w Samocicach. Założenie tej biblioteki nastąpiło w 1888 roku, a z inicjatywy pierwszego nauczyciela szkoły ludowej – Józefa Dagnana - w 1892 roku, powstało kółko rolnicze, które min. szerzyło oświatę rolniczą.

W początkowych latach VI dekady, XX wieku, staraniem mieszkańców Samocic, uruchomiano klubo kawiarnię, która należała do najlepszych klubów tego typu, i która dzięki prężnej działalności młodzieży tej wsi, zdobyła rozgłos na skalę wojewódzką – ówczesnego województwa krakowskiego.

 

Nie można się, więc dziwić, obecnym mieszkańcom Samocic, że nie chcą dopuścić do zaprzepaszczenia dokonań wielu pokoleń mieszkańców tej wsi, którzy ponosili trudy i wiele wyrzeczeń, by nauka i oświata w Samocicach – dla dobra i pomyślności ich dzieci i następnych pokoleń, mogła być w tej wsi szerzona.

 

Niestety, po tej likwidacji w Samocicach, która była jedną z kolejnych likwidacji; niewiele zostało do zlikwidowania – wieś pustoszeje. Działania władz różnych szczebli, w stosunku do polskiej wsi, a raczej – brak pozytywnych działań na rzecz wsi; powoduje ucieczkę młodzieży ze wsi, kontynuowanie nauki w miastach i wiązanie swej przyszłości z praca poza wsią, albo emigrację do odległych zakątków świata.

W okresie powstania szkoły w Samocicach – 125 lat temu, Samocice wg spisu ludności z 1870 roku, zamieszkiwało 1043 mieszkańców. Spis ludności z 1900 roku, wykazuje, że Samocice liczyły w tym okresie 1195 mieszkańców. W 1922 roku, w skutek strat wojennych I wojny światowej, występujących w tym okresie; głodu i epidemii oraz emigracji, liczba mieszkańców Samocic zmniejszyła się do poziomu 1067 mieszkańców. Przez następne lata, liczba mieszkańców stale spadała i w 1931 roku, Samocice liczyły 1024 mieszkańców. Aktualnie Samocice liczą jedynie ok. 450 mieszkańców. Fakty są oczywiste i tendencja nieubłagana - błędne koło. Szkoły się zamyka; bo brak uczniów, brak uczniów – bo brak perspektyw dla wsi, takich jak Samocice i bardzo wielu innych wiosek; - do Samocic podobnych. Jest to jednak temat do osobnych i dłuższych analiz i rozważań.

 

 

Do powyższych refleksji dołączam kilka materiałów źródłowych.

 

 

Pozdrawiam

Komentował Sąsiad12-03-201221:20

Bardzo dobrze Pan Wójt i Rada gminy postanowili - szkoła powinna być zamknięta. Nie rozumiem jaki jest sens utrzymywania tak dużego budynku dla 16 czy 18 dzieci. Do osób które czepiają się rodziny Pana Wójta - może lepiej pierw zajrzyjcie za drzwi swoich własnych domów i zainteresujcie się swoimi rodzinami bo jest w naszej gminie dużo takich które mają ciekawsze i o wiele barwniejsze życie niż rodzina Pana Wójta a o niektórych to można by było napisać ciekawą książkę z pogranicza dramatu i komedii :) Pozdrowienia dla zwolenników Pana Wójta a reszta niech się WYPAŁUJE. Szkołę i tak zamkną hahahahahaha. Dziękuję :P

Komentował Basia14-03-201212:15

Czyzby sasiad byl sasiadem Pana Wojta?

Komentował Sąsiad19-03-201221:47

Do Basia - tak jestem sąsiadem Pana Wójta. Ale co to ma do rzeczy?

Komentował emigrant24-03-201221:39

Likwidacja szkoly w Samocicach jest uderzeniem w fundamenty lokalnej spolecznosci. Jest w zyciu czlowieka wiele rzeczy waznych, jednak edukacja i rozwoj kolejnych pokolen jest sprawa najwazniejsza. Fundamenty lokalnej spolecznosci sa w szkolach, przedszkolach i ich wychowawcach a nie w urzedach i urzednikach. Pod haslem "rachunku gospodarczego" likwidowanie szkol i przedszkoli (Pawlow, Kanna, Boleslaw-gimnazjum,Swiebodzin,Podlipie) a jednoczesnie budowanie kolejnego budynku administracyjnego w Boleslawiu jest konsumpcja srodkow plynacych z panstwowego budzetu, ktore przede wszystkim powinny trafic do lokalnej spolecznosci.
Urzad gminy pobiera srodki z kasy panstwa liczac mieszkancow przebywajacych na emigracji. Ja jako zarejestrowany w ewidencji mieszkaniec nie wyrazam zgody by srodki pobierane w ten sposob byly przeznaczane na rozbudowe prywatnego imperium p. Olearczyka. Urzad ma sluzyc spolecznosci a nie spolecznosc urzedowi!
Dziekujac mieszkancom Samocic za dzielna obrone szkoly serdecznie pozdrawiam.
Moj glos oddaje na" pania w czerwonym szaliku" Zjednoczmy swoje glosy!
...a tymczasem przenos ma dusze uteskniona do tych pagorkow lesnych, do tych lak zielonych szeroko nad wislanskim brzegiem rozciagnionych, gdzie nie ma juz szkoly z mojego dziecinstwa...

Komentował Basia25-03-201209:10

Panie SASIEDZIE- Wojt w przeciwienstwie do ludzi, ktorych cyt. mozna by bylo ksiazki pisac- koniec cyt. jest osoba publiczna, a takowa nie ma zycia osobistego- przynajmniej ciezko oddzielic zycie osobiste od zawodowego- nie tylko jego, ale i calej rodziny. Wspomniani ludzie do polityki sie nie pchaja i dlatego za prog im nikt nie zaglada. Pana wpis rowniez jest na pograniczu komedio- dramatu, pan/i szydzi, a to wchodzi w konflikt z kultura osobista.

Komentował emigrant25-03-201219:25

Ktos kto pisze o" palowaniu" to pewno juz posiada jakies doswiadczenie w tym kierunku i probowal tego rozwiazania na sobie . Bo trzeba miec dobrze "wypalowane"rozumowanie by nie widziec sensu utrzymywania szkoly, nawet dla kilku dzieci. Wojt decydujac gdzie sa przeznaczone srodki plynace z kasy panstwa i obcinajac fundusze edukacyjne zwieksza tym samym budzet wlasnego urzedu, co odbija sie" ekonomicznym dobrem" na palujacych sie osobach.

Komentował mieszkaniec25-03-201220:20

PANIE REDAKTORZE serdecznie zapraszamy na sesje do BOLESŁAWIA dnia 26 032012na godz 10 KTURYM TEMATEM BĘDZIE OSTATNIA DECYZJA O PODIENCIU SZKOŁY W SAMOCICACH . serdecznie zapraszam .

Komentował mieszkaniec13-09-201202:46

"Dożynanie Szkoły "przemieniło sie w "dożynanie świntucha ".

Komentował osoba13-09-201216:33

Rada powinna odwołać wójta i podać sie do dymisji

Komentował #4415-09-201201:25

Dzielnym Mieszkańcom Samocic Życzymy Wytrwałości.

Komentował mieszkaniec17-09-201202:18

Ten cały wójt to żenada dla gminy .

Komentował mieszkaniec bolesławia18-09-201221:37

Z WIELKIM SZACUNKIEM PODZIWIAM TYCH CO DALI DZIECI DO INNEJ GMINY CZYMAM ZA WAMI ABY POWIODŁO SIE WAM JAK NAJLEPIEJ A NIE TYM CO DUŻO MÓWILI , pozdrawiam i życze powodzenia.

Komentował osoba21-09-201217:08

Dużo sie mówi teraz o ustawianiu przetargów w UG w Bolesławiu .

Dodaj komentarz

* - pole wymagane