styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Czy żyjemy w państwie prawa?

2011-09-14 19:21

Za Breżniewa opozycja antykomunistyczna w Związku Sowieckim zamykana była w zakładach psychiatrycznych. Za „liberalnego" Gierka dysydenci w PRL-u gnębieni byli różnymi karami – oficjalnie nie za działalność opozycyjną, lecz np. za „zaśmiecanie ulic". Kto by pomyślał, że po 20 latach budowania w naszym kraju demokracji, do mieszkania wkroczyć mogą o świcie „organy" z powodu.... ulotek z wizerunkiem lokalnego polityka!?

11 kwietnia o godzinie 6:30 rano do mieszkania obywatela A z Dąbrowy Tarnowskiej (nazwisko ujawni po rozpatrzeniu jego skargi przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu) wkroczyli funkcjonariusze policji dąbrowskiej. Ta poranna rewizja przeprowadzona została na podstawie postanowienia o przeszukaniu, wydanego przez asesora Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Czyżby w stolicy Powiśla Dąbrowskiego ulokował się niebezpieczny członek Al-Kaidy, a może swoją centralę założyła tu mafia handlująca narkotykami i bronią – można spytać w tym momencie. Drogi czytelniku, zaskoczymy Cię. Funkcjonariusze policji dąbrowskiej obudzili obywatela A, szukając.... ulotek z informacją o zarobkach starosty dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego i jego wizerunkiem (kopię ulotki publikujemy). Ulotki takie pojawiły się kilka dni wcześniej w różnych punktach na terenie całego powiatu dąbrowskiego.

Policjanci niczego w mieszkaniu nie znaleźli, a obywatel A, gdy nieco ochłonął, wniósł do sądu dąbrowskiego zażalenie na postanowienie asesora o przeszukaniu. Sędzia Sądu Rejonowego Jarosław Flasiński jednak zażalenia tego nie uwzględnił (postanowienie z 20 czerwca 2011). Ciekawe jest uzasadnienie. Sędzia wskazał mianowicie na - (niekorzystny dla występującego przeciw swemu państwu Austriaka o nazwisku Wieser) wyrok Trybunału w Strasburgu (z 22.02.2007), kiedy to jednak chodziło o znacznie cięższą gatunkowo sprawę.

Najciekawszy rozdział sprawy obywatela A dopiero się jednak zaczyna. Włączyła się do niej bowiem powszechnie szanowana organizacja Helsińska Fundacja Praw Człowieka, którą o pomoc poprosił zirytowany przeszukaniem mieszkaniec Dąbrowy Tarnowskiej. Fundacja zauważa, iż uzasadnienie decyzji prokuratury „nie ma żadnej wartości informacyjnej" i „nie dostarcza żadnych argumentów na poparcie konieczności przeprowadzenia (przeszukania) ". Zdaniem HFPC „prokurator nie dołożył należytej staranności przy sporządzaniu uzasadnienia (....) naruszając tym samym obowiązek z art. 36 paragraf 1 KPW". Tym samym Fundacja zarzuca prokuraturze naruszenie artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jako że tego typu lapidarne uzasadnienie decyzji o przeszukaniu praktycznie uniemożliwia sporządzenie odwołania od niego.


Kto kogo chce zastraszyć?

Helsińska Fundacja idzie jeszcze dalej w swej krytyce decyzji asesora Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej, stwierdzając: „ ...należy zastanowić się, czy uprawnionym nie byłoby stwierdzenie, że podjęcie (czynności przeszukania) w lokalu zajmowanym przez A nie miało w istocie na celu napiętnowania go, zastraszenia czy szykany. Być może nie bez znaczenia jest fakt, że ulotki.... zawierały wizerunek i informację o osobie powszechnie znanej w środowisku lokalnym – o staroście Dąbrowy Tarnowskiej Tadeuszu Kwiatkowskim. Nawiasem należy stwierdzić, że sama publikacja wizerunku starosty nie może być uznana za naruszenie dobra w postaci jego wizerunku, przez wzgląd na to, że jest on osobą publiczną. Również podanie informacji o jego zarobkach nie powinno spotkać się z negatywną reakcją ze strony organów państwa; informacja ta należy bowiem do informacji publicznych... Zjawiskiem niepożądanym jest poddawanie pod reżim odpowiedzialności za wykroczenie czynów, które de facto mają związek z wykonywaniem prawa do wolności wyrażania poglądów".

HFPC zwraca także uwagę na nieproporcjonalność czynności przeszukania do podejrzenia dokonania czynu w postaci rozklejania ulotek z wizerunkiem starosty: „ ...należy poddać w wątpliwość, czy wykroczenie polegające na rozklejaniu ulotek w miejscu publicznym bez wymaganego zezwolenia uzasadnia w dostateczny sposób zastosowanie wysoce dolegliwego i naruszającego konstytucyjne prawa jednostki środka, jakim jest przeszukanie lokalu".

Najbardziej istotnym elementem krytyki dąbrowskiej prokuratury jest tutaj przypomnienie przez Fundację wyroku w sprawie Kucera kontra Słowacja (nr 48666) z dnia 17 czerwca 2007 roku, kiedy to Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jasno stwierdził, że tego typu działania, jak przeszukanie mieszkania „podejmowane być powinny wyłącznie w stosunku do najcięższych przestępstw i najgroźniejszych przestępców". Rozklejanie ulotek (i to nawet z wizerunkiem tak znanej w powiecie osoby jak starosta Kwiatkowski) na pewno trudno zaliczyć do tej samej kategorii łamania prawa, co na przykład mord, rozbój, gwałt, terroryzm etc.

Fundacja sugeruje także, by przeanalizować statystyki dotyczące ilości postanowień o przeszukaniu lokalu w sprawach o wykroczenia. Zwracamy się więc do Prokuratora Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z zapytaniem, ile razy w ciągu ostatnich 20 lat wydana została decyzja o przeprowadzeniu przeszukania mieszkania w przypadku, gdy na drzewach i przystankach na terenie powiatu dąbrowskiego pojawiły się ulotki, ogłoszenia itp. rozklejane bez wymaganego pozwolenia? Zaryzykujemy twierdzenie, że takich rewizji w ogóle dotychczas nie było.

Należy poza tym zauważyć, że decyzja prokuratury o przeszukaniu mieszkania była krokiem zbędnym, jeśli chodzi o skuteczność zgromadzenia jakichkolwiek konkretnych dowodów w sprawie. Załóżmy, iż policja znajduje w mieszkaniu obywatela A stos ulotek. I co z tego? Nie stanowiłoby to żadnego skutecznego procesowo dowodu na to, że faktycznie obywatel A je rozklejał. Po co więc w ogóle podjęto decyzję o przeszukaniu?


Kiedy mogą do Ciebie przyjść o szóstej nad ranem ?

Można oczywiście spytać, dlaczego akurat wybrano mieszkanie obywatela A? Z notatki służbowej z dnia 6 kwietnia 2011 roku wynika, że funkcjonariusze policji dąbrowskiej „weszli w posiadanie informacji 'od osobowych źródeł', z której wynika", że w mieszkaniu obywatela A miały znajdować się ulotki z buzią starosty Kwiatkowskiego. „Notatkę służbową w tym przedmiocie sporządził mł.asp. Piotr Łazarz. Na tej podstawie I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podinsp. mgr Andrzej Kupiec złożył wniosek o wydanie postanowienia o przeszukaniu, nota bene błędnie składając go w tut. Sądzie" – stwierdza w swym postanowieniu sędzia Flasiński.

Skoro nawet pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji nie wiedział, że o pozwolenie na przeszukanie należy zwrócić się do prokuratury, a nie do sądu, to można przypuszczać, że tego typu przypadków przeszukań w Dąbrowie musiało być naprawdę niezbyt wiele (o ile w ogóle się takie zdarzyły?).

Wynika z tego także i to, że gdy np. jakiś Kowalski doniesie na policję, iż Piotrkowski ukrywa w swym domu kilka ulotek z twarzą jakiegoś wójta, radnego czy nie daj Boże starosty, które widziano na przystanku w Oleśnie lub Gręboszowie, to nad ranem w domu Piotrkowskiego pojawi się policja, a może nawet antyterroryści?

W poprzednim numerze opisywaliśmy sprawę b. starosty Krzysztofa K., który stanął przed sądem po tym, gdy prokuratura dąbrowska otrzymała anonim. Ciekawa seria wydarzeń, które dotyczą w ten czy inny sposób lokalnych polityków i które nabierają rumieńców pod wpływem anonimów. Już niedługo opiszemy kolejną tego typu sprawę, gdzie ponownie głównymi aktorami są osoby czynne w lokalnej polityce.

tl_files/Galeria/str. 4 - TEMAT MIESIACA - zdjecia.jpg

Kto za to zapłaci?

Nieco dalej, w innym artykule radzimy, jak wygrywać z polskimi sądami przed Trybunałem w Strasburgu. Wszystko na to wskazuje, że obywatel A zirytowany teraz podwójnie (nie tylko przez decyzję prokuratury dąbrowskiej i poranne najście policji, ale także – jak sądzimy – nie satysfakcjonujące go postanowienie sądu dąbrowskiego) będzie szukał sprawiedliwości przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Mając na uwadze treść Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, którą Polska podpisała, opinię HFPC oraz przede wszystkim wyrok w w/w sprawie Kucera konta Słowacja, pozwolimy sobie zaryzykować twierdzenie, że obywatel A wygra sprawę w Strasburgu. Jeśli tak się stanie, kosztować to nas będzie przypuszczalnie od 10 do 40 tysięcy złotych. Takie odszkodowanie prawdopodobnie otrzyma obywatel A od państwa polskiego, czyli od wszystkich podatników.

Jako że za kilka miesięcy odbędą się wybory parlamentarne, zachęcamy tych, którzy zasiądą w ławach na Wiejskiej, by tak zmienili obowiązujące w Polsce prawo, aby odszkodowania dla obywateli polskich, którzy będą wygrywać z polskimi sądami w Strasburgu, płacili nie wszyscy podatnicy, lecz konkretni prokuratorzy i sędziowie, którzy popełniają „błędy w sztuce". Skoro lekarze odpowiadają za swe błędy, skoro urzędnicy mają płacić za swoje pomyłki konkretne sumy, niech także ludzie wymiaru sprawiedliwości ponoszą konkretną odpowiedzialność materialną ze swoje pomyłki. Nie naruszy to na pewno niezawisłości sądów ani niezależności prokuratorów.

red.

Wróć

Komentował bono14-09-201121:05

ludzie obudźcie sie wreszcie i popaczcie na kogo głosujecie i kogo wybieracie ,czemu upadliście tak nisko,ludzie rządzący powinni reprezentowac sobą jakiś poziom Wiedzę, sposób zachowania, wysławiania wykształcenie itp

Komentował wacek15-09-201119:33

Niezłe jaja. Podobno dabrowska policja teraz przeprowadzi przeszukanie pokoju Benedykta XVI w Watykanie w poszukiwaniu tych ulotek !

Komentował oni15-09-201119:35

To teraz przestępcy w Dabrowie mogą robić , co chcą, skoro policja i prokuratura zajmują się tak intensywnie poszukiwaniem rozklejaczy ulotek z gęba Kwiatkowskiego!

Komentował Maciek15-09-201119:36

Podajcie ten artykuł do telewizji - policja i prokuratura dabrowak będa slynne - ale się osmieszyli - to żenada, żeby robić przeszukania w takiej sprawie.

Komentował Zuzia16-09-201108:54

kompromitacja policji dąbrowskiej , Redakcja powinna zainicjować powołanie specjalnej komisji d/s nacisków Dyzmy i jego kolesiów na organy. Przeszukanie o młodego człowieka wchodzącego dopiero w dorosłe życie i szykanowanie to istny skandal - mamy w Dąbrowie Białoruś

Komentował oficer16-09-201109:07

Jak tak dalej pójdzie to posuną się do zamykania niewinnych

Komentował ben16-09-201122:24

to jest właśnie demokracja w wydaniu psl

Komentował Lolo17-09-201100:26

Ale Wy wszyscy jesteście .... dalsza część wpisu jest obrażliwa, prosimy uzywać słów, które nie będa być mogły podstawą do sprawy sądowej...red.

Komentował zniesmaczona23-09-201112:33

przyłączam sie do akcji "precz z takim Starosta"

Komentował anna23-09-201122:50

skąd tyle nienawiści obludy falszu sami wybieramy ludzi aby zrobili coś dla miasta i powiatu aby zylo nam sie lepiej ,a tu tworzy sie piekło dąbrowskie,układy ukladziki powiązania pajeczyna nie do pokonania.a gdzie reszte mieszkanców ,ludzi wykształconych uczciwych ,prawych ,sumiennych.prawdziwych katolikow ,a nie obłudników kiwających w pierwszych lawkach proboszczowi.

Komentował ewa18-11-201117:07

to standard w dabrowie tarn od lat i robia to nie tylko asesorzy ale prokuratorzy z wieloletnim starzem ale moze cos sie zmieni jak pan A wygra trzymam za niego kciuki

Komentował Władysław15-03-201400:26

Kiedyś Milicja a dziś Policja D.T zapomina o ????????
Generacje praw człowieka
1.prawo do życia
2. prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania
3. prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę

Komentował Władysław15-03-201400:30

Nikt nie powinien mieć większych praw niż inni -np.do ochrony z budżetu ,np.do niepłacenia składek ZUS ,np.do darmowej komunikacji, np.do braku odpowiedzialności za łamanie prawa ,np...
Politycy
Generacje praw człowieka
1.prawo do życia
2. prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania
3. prawo do głoszenia swoich poglądów i opinii bez względu na ich treść i formę
4. prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej
5. zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania
6.zakaz trzymania człowieka w niewolnictwie lub poddaństwie
7.zakaz skazywania człowieka za czyn, który nie stanowił przestępstwa w chwili jego popełnienia
8.zakaz pozbawiania wolności jedynie z powodu niemożności wywiązania się ze zobowiązań umownych
prawa osobiste
prawa do:
1.dobrego życia
2.rzetelnego sądu (patrz "gwarancje formalne" poniżej)
3.decydowania o swoim życiu
4.prawo jednego człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się prawo innego człowieka
5.szczęścia
prawa i wolności polityczne
tzw. prawa negatywne – prawa służące ochronie wolności jednostki przed ingerencją ze strony państwa
• prawo do obywatelstwa
• możliwość uczestniczenia w życiu publicznym
• czynne prawo wyborcze – możliwość uczestnictwa w wyborach
• bierne prawo wyborcze – możliwość kandydowania w wyborach
• wolność zrzeszania się
• prawo do uczestniczenia i organizowania pokojowych manifestacji
• prawo do składania wniosków, petycji, skarg
• dostęp do informacji o działaniach władz i osób publicznych
• równy dostęp do służby publicznej.
wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
1. tzw. prawa pozytywne – uprawnienia jednostki do świadczeń na jej rzecz – prawa socjalne
prawo do:
• ochrony zdrowia
• nauki
• odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jednostce i jej rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej
• pomocy socjalnej (ogólnie)
• rozrywki (np. granie w piłkę nożną, pływanie)
2. prawa ekonomiczne: (zobacz też Art. 64 Konstytucji RP)
• prawo do pracy
• prawo do własności
• prawo dziedziczenia
3. prawa solidarnościowe (w większości nie posiadają sformalizowanego charakteru prawnego) - wszystkie prawa przysługujące grupom społecznym, np. prawo narodów do samostanowienia
4. prawa kulturalne:
• prawo do wolności twórczości artystycznej
• prawo do badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników
• prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania
Gwarancje:
1. materialne (dotyczą głównie praw socjalnych, ekonomicznych i kulturowych)
2. formalne (prawo do ochrony prawnej jednostki)
• prawo każdego człowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd
• prawo do fachowej obrony w postępowaniu przed organami aparatu państwowego
• prawo do skargi konstytucyjnej
Wśród kategorii osób w szczególny sposób zagrożonych naruszeniami praw człowieka wymienia się kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, przedstawicieli mniejszości (etnicznych, narodowych, religijnych, rasowych, seksualnych), cudzoziemców (uchodźców i pracowników migrujących) oraz społeczności tubylcze[6].
Instytucje skargi
Są to organy międzynarodowe, do których może zwrócić się obywatel każdego kraju europejskiego ze skargą, gdy uzna, że odpowiednie urzędy w jego kraju wydały decyzje na jego niekorzyść i że te decyzje są według niego niezgodne z prawami człowieka.
• Rada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie
• Komitet Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie
• Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu
Jesteśmy ludzmi i mamy swoje prawa, wszyscy są równi: nie ma ludzi
lepszych i gorszych.

Dodaj komentarz

* - pole wymagane