styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Ciężkie czasy dla samorządów wskutek polityki centralnych władz Polski

2013-12-04 15:26

- Sesja Rady Gminy Olesno

26 września miała miejsce sesja Rady Gminy Olesno. Warto zauważyć, iż samorządowcy z gminy Olesno mieli pretensje do władz powiatu, iż te lekceważą potrzeby mieszkańców tej gminy.

W czasie sesji wielokrotnie samorządowcy zarzucali władzom powiatu arogancję i lekceważenie oczekiwań mieszkańców – na przykład w sprawie dróg. Jeden z radnych apelował o to, by w taki sam sposób traktowane były różne części gminy Olesno. Inny zauważył, iż droga Smęgorzów – Dąbrówki to istne „sito”. Pojawił się też temat uszkodzonych wałów oraz braku oświetlenia w niektórych miejscach.

Jedynym radnym powiatowym z tego okręgu, obecnym na sesji Rady Gminy Olesno, był Marian Szajor (z klubu radnych PiS), który stwierdził w pewnym momencie, iż „brak mu słów”, dlaczego władze powiatu nie wywiązują się ze swych zobowiązań wobec gminy Olesno.

Wójt gminy Witold Morawiec mówił o usuwaniu skutków niedawnej powodzi oraz pomocy rolnikom poszkodowanym przez tę powódź (np. poprzez umorzenie podatku rolnego). Wójt zauważył, iż wskutek centralnych zmian w prawie (np. w obowiązującym, nowym wskaźniku zadłużenia gminy), nastanie niedługo bardzo zły czas dla polskich samorządów. Ograniczone zostaną możliwości realizowania nowych inwestycji ze względu na mniejszy, finansowy udział własny gmin.

Jeden z mówców zauważył, iż Izby Rolnicze nie powinny ograniczać się do pobierania składek od rolników, ale muszą także pomagać rolnikom np. poszkodowanym przez powódź. Inny mówca zaapelował o to, by skłonić innych radnych powiatowych do udziału w sesjach rady gminy, gdyż władze powiatowe niezbyt poważnie traktują mieszkańców. Na naszym portalu prezentujemy więcej zdjęć oraz relację filmową z sesji.

Filmy


Wróć

Komentował Wanda07-12-201309:42

W kwestii braku inwestycji ze strony powiatu, na drogach powiatowych jest sporo racji. Przykładem może być droga z Olesna w kierunku Wielopola. Wyboje na tym odcinku są niebezpieczne dla poruszających się tam pojazdów, trzeba bardzo uważać. Co do spraw finansowych gminy, to trochę śmieszna jest sytuacja, w której władze samorządowe w sprawach finansowych robią wrażenie jak gdyby opierały politykę finansową na środkach zewnętrznych. Obecny wójt w tych sprawach powinien być "mistrzem" pozyskiwania takich funduszy, ale i powinien wiedzieć jak na terenie gminy wypracować środki, co zrobić żeby to gmina się rozwijała, a dzięki temu dysponowała zapleczem finansowym. Taka wiedza i umiejętność powinny wynikać z doświadczenia pana wójta. Na tym stanowisku jest wiele, wiele lat. Więc naprawdę nie powinien w taki sposób przedstawiać sytuacji.

Dodaj komentarz

* - pole wymagane