styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Sprawa Centrum Polonii

Skandaliczna decyzja Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego, pod przewodnictwem Tadeusza Kwiatkowskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, doprowadził do pozbawienia dr. Marka Ciesielczyka stanowiska Dyrektora Centrum Polonii, nie przedłużając  z nim umowy o pracę,  mimo pozytywnej opinii Rady Programowej Centrum Polonii nt. dotychczasowej działalności dr.Ciesielczyka oraz planów działania na ten rok.

Informacje na temat 1,5-rocznej działalności  Centrum Polonii - patrz: poniżej.
Przedstawiamy tutaj pierwsze protesty Polonii oraz mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego przeciwko tej skandalicznej decyzji władz Powiatu Dąbrowskiego. W najbliższej przyszłości będziemy tutaj publikować dalsze listy protestacyjne w tej sprawie.

Jeśli chcesz i Ty zaprotestować przeciw  pozbyciu się Dyrektora Centrum Polonii, dr. Marka Ciesielczyka, prześlij swój list protestacyjny na adres:
centrum.polonii.protestujemy@gmail.com


Zarząd Powiatu Dąbrowskiego ogłosił "konkurs" na stanowisko Dyrektora Centrum Polonii, do którego nie dopuszczono dr.Marka Ciesielczyka, który - paradoksalnie - już wcześniej był b.dobrze ocenianym dyrektorem tej instytucji przez 1,5 roku. Poniżej - Wojewoda Małopolski jako organ nadzoru domaga się od Zarządu Powiatu Dąbrowskiego wyjaśnień w tej sprawie. Szefem komisji "konkursowej" był wicestarosta Robert Pantera, który w ciągu 1,5 roku nigdy nie uczestniczył w żadnej imprezie organizowanej przez Centrum Polonii, a miał oceniać kandydatów na dyrektora tej instytucji!


tl_files/prawde_mowiac/sprawa_centrum/1.jpg


Rada Powiatu Dąbrowskiego oraz

Sz.P. Waldemar Pawlak - Prezes PSL i Naczelny Komitet Wykonawczy PSL
Sz.P. Andrzej Kosiniak-Kamysz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Małopolsce
Media

 6 kwietnia 2011

Szanowni Państwo,

 
Mimo pozytywnych ocen pracy Dyrektora Centrum Polonii, dr. Marka Ciesielczyka, wydawanych od 1,5 roku przez Radę Programową uprawnioną do opiniowania działań tej instytucji kultury Powiatu Dąbrowskiego oraz znakomitych referencji zarówno zza granicy jak i z Polski, przedstawionych na stronie: http://centrum.polonii.salon24.pl - Zarząd Powiatu, pod przewodnictwem Starosty Tadeusza Kwiatkowskiego z PSL podjął – naszym zdaniem - szkodliwą dla Powiśla Dąbrowskiego decyzję o pozbyciu się Dyrektora Ciesielczyka, nie przedłużając z nim umowy.

Mimo zredukowanego o połowę budżetu Centrum Polonii, którego praktycznie jedynym merytorycznym pracownikiem był dr. Marek Ciesielczyk, instytucja ta pod jego kierownictwem bardzo przysłużyła się promocji naszego regionu zarówno w Polsce jak i na świecie. Jeszcze nigdy w historii naszego powiatu nikt tyle dobrego dla jego promocji nie zrobił. Dr Ciesielczyk pozyskiwał finansowe środki zewnętrzne oraz liczne darowizny (np. minibusa od organizacji polonijnej z USA, która po pozbyciu się Dyrektora, zerwała współpracę z Centrum).

Tak wspaniałe imprezy, jak międzynarodowa konferencja naukowa "Trzy pokolenia pokatyńskie" z udziałem 100 młodych Polaków z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy -  czy też  "Dni Kultury Tarnowsko-Dąbrowskiej w Chicago" - uzyskały bardzo wysokie oceny np. ze strony środowisk naukowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP czy samych mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego i oczywiście Polonii na całym świecie. Dr Ciesielczyk był także w stanie organizować akcje charytatywne na rzecz powodzian czy też imprezy młodzieżowe, które zyskiwały mu sympatię dąbrowskich uczniów.

 

Kilka tygodni temu dr Ciesielczyk pozyskał dla współpracy z naszym powiatem wiele organizacji polonijnych z Meksyku, Paragwaju, Peru, Brazylii, Urugwaju czy Argentyny. Młodzież dąbrowska miała wyjeżdżać do Ameryki Południowej, tak jak to już miało niedawno miejsce w przypadku USA.

Skandaliczna decyzja personalna Starosty Kwiatkowskiego i jego kolegów, negatywnie wpływa na wizerunek naszego powiatu. Już w tej chwili ze współpracy wycofują się dotychczasowi partnerzy i sponsorzy Centrum Polonii.

Dlatego apelujemy z jednej strony do radnych Rady Powiatu Dąbrowskiego, aby zastanowili się nad słusznością decyzji Zarządu Powiatu, z drugiej zaś strony do władz Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego lokalni działacze mieli decydujący głos przy podejmowaniu fatalnej dla naszego regionu decyzji o pozbyciu się nie tylko wyjątkowo uzdolnionego człowieka z wielką wyobraźnią i niespotykanymi zdolnościami organizacyjnymi, ale także tak bardzo osobiście zaangażowanego w działania na rzecz Powiśla Dąbrowskiego, które od lat niestety jest jednym z najsłabszych gospodarczo powiatów Polski południowo-wschodniej.

Mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego

61 podpisów osób z:

Bolesławia , Ćwikowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Dąbrówek Breńskich, Luszowic, Mędrzechowa, Nieczujnej, Olesna, Radgoszczy, Smykowa, Szarwarku, Żdżar


Pierwsza strona petycji z podpisami poniżej:

tl_files/prawde_mowiac/sprawa_centrum/2.jpg

tl_files/prawde_mowiac/sprawa_centrum/3.jpg

Kolejna grupa mieszkańców powiatu dąbrowskiego (tym razem z Oleśnicy, Olesna i Dąbrowy Tarnowskiej - w tym członkowie zespołu "Suchy chleb dla konia") protestuje przeciwko skandalicznej decyzji Zarządu Powiatu, pod przewodnictwem Starosty Tadeusza Kwiatkowskiego z PSL, na mocy której Dyrektorem Centrum Polonii przestał być dr Marek Ciesielczyk - patrz petycje powyżej.

Czy dojdzie na Powiślu do refendum w sprawie odwołania władz powiatu?


Brazylia, 6 kwietnia  2011

Prezes PSL Waldemar Pawlak

Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego

 

Szanowni Państwo,

Protestuję przeciw pozbawieniu dr. Marka Ciesielczyka stanowiska Dyrektora Centrum Polonii w Brniu. Jestem bardzo zdziwiony, że w "demokratycznej" Polsce zdarzają się takie wypadki.  

Byłem świadkiem jego wystąpienia na zjeździe Polonii z całej Ameryki Łacińskiej. Pan dr Ciesielczyk w znakomity sposób promował na drugim krańcu świata Powiat Dąbrowski. Nawiązał wiele kontaktów z różnymi organizacjami polonijnymi w całej Ameryce Południowej.

Jest dla mnie rzeczą oczywistą, iż decyzja, skutkująca pozbawieniem dr. Ciesielczyka stanowiska Dyrektora Centrum Polonii, jest decyzją czysto polityczną, a nie merytoryczną. Protestując przeciwko nieodpowiedzialnej postawie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego - wycofuję się z wszelkich form współpracy z Powiślem Dąbrowskim.

Apeluję do organizacji polonijnych na całym świecie o przesyłanie listów protestacyjnych przeciwko niemoralnemu potraktowaniu dr Marka Ciesielczyka przez władze Powiatu Dąbrowskiego. 

Marian Kurzac

Prezes polonijnego stowarzyszenia JUVENTUS w Brazylii

(największej organizacji polonijnej w Ameryce Łacińskiej)

mariankurzac@yahoo.com.br


Telefony z Ministerstwa Gospodarki do Starosty Kwiatkowskiego w sprawie Dyrektora Centrum Polonii i zrywanej współpracy Polonii z Powiślem Dąbrowskim - czytaj niżej:

tl_files/prawde_mowiac/sprawa_centrum/4.jpg


Paragwaj, 8 kwietnia 2011

Sz.P. Prezes PSL Waldemar Pawlak

Szanowni Radni Powiatu Dąbrowskiego

 

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowni Radni,

Protestujemy – jako Polonia paragwajska -  przeciw pozbawieniu  stanowiska Dyrektora Centrum Polonii dr. Marka Ciesielczyka. Jako Wiceprezes Związku Polaków w Paragwaju uważam, że dr Marek Ciesielczyk ma pełne kwalifikacje do prowadzenia Centrum Polonii w Brniu. Szczególnie jego dobre kontakty z Polonią powinny być pomocne i korzystne dla dalszej obustronnej współpracy Polonii z Polską.

Byłam świadkiem w Ameryce Południowej, jak świetnym ambasadorem Powiśla Dąbrowskiego jest dr Ciesielczyk, który był w stanie przekonać tak wielu Polonusów z różnych krajów do współpracy z Centrum Polonii.

Protestując przeciwko nieodpowiedzialnej decyzji Zarządu Powiatu Dąbrowskiego - wycofuję się z wszelkich form współpracy z Powiślem Dąbrowskim. Apeluję do organizacji polonijnych na całym świecie o przesyłanie listów protestacyjnych przeciwko niemoralnemu potraktowaniu dr Marka Ciesielczyka przez władze Powiatu Dąbrowskiego.

Teresa Włosek

v-ce Prezes Związku Polaków w Paragwaju

(prowadzi polski program w telewizji paragwajskiej)

twlosek@ita.com.py


tl_files/prawde_mowiac/sprawa_centrum/5.jpg


Do:

Prezes PSL Waldemar Pawlak

Radni Powiatu Dąbrowskiego

  7 kwiecień 2011

Szanowny Panie Prezesie,                                 

Szanowni Radni

Jako długoletni działacz polonijny, głównie w Kongresie Polonii Amerykańskiej i w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie, będąc w Chicago spotkałem dr. Marka Ciesielczyka na specjalnym zebraniu Weteranów i przedstawicieli Polonii. Prelekcja dr. Ciesielczyka o działalności Centrum Polonii w Brniu oraz propagowaniu współpracy z Polonią była bardzo budująca i atrakcyjna.

Zatem uważam, że dr. Marek Ciesielczyk ma pełne kwalifikacje do prowadzenia Centrum Polonii w Brniu, szczególnie jego dobre kontakty z Polonią powinny być pomocne i korzystne dla dalszej    obustronnej współpracy Polonii z Polską…..

Z poważaniem

Wincenty Knapczyk                                                 

Komendant SWAP                                                     

v-ce Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan CT                                                       

Prezes Gminy 25

Związku Narodowego Polskiego

_______________________________________

Stowarzyszenie weteranów Polskich w Chicago

od ponad roku współpracowało z dr.Ciesielczykiem i Centrum Polonii w Brniu


W związku z dochodzącymi do mnie informacjami, które dotyczą jakże niespodziewanej decyzji Zarządu Powiatu Dąbrowskiego, w sprawie pozbawienia Pana Marka Ciesielczyka tak zacnego stanowiska Dyrektora Centrum Polonii, chciałbym wyrazić swoją opinię.

Miałem zaszczyt wielokrotnie być uczestnikiem spotkań w Centrum Polonii. Pan Ciesielczyk wywarł na mnie wrażenie człowieka odpowiedzialnego o wielkiej charyzmie, z ogromną wyobraźnią oraz wielce zaangażowanego w działalność na rzecz Centrum.

Dlatego też jestem zaskoczony decyzją o odwołaniu Pana Marka z funkcji Dyrektora Centrum Polonii. Myślę, że ta decyzja była podjęta pochopnie i zapewne zbulwersowała wielu zainteresowanych tą sprawą.

W tym miejscu pragnę podziękować Panu Ciesielczykowi za ogromny trud i pracę, którą włożył w działalność Centrum Polonii.

 

Bogdan Steinhoff

7 kwietnia 2011

(znany powszechnie w naszym regionie przedsiębiorca)


do:

 

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
Waldemar Pawlak
Rada Powiatu Dąbrowskiego
6 kwietnia  2011


Szanowni Państwo,

ze zdumieniem przyjąłem wiadomość, że pan dr Marek Ciesielczyk pozbawiony został stanowiska Dyrektora Centrum Polonii w Brniu.

Jeszcze kilkanaście dni temu byłem świadkiem jego wystąpienia na zjeździe Polonii z całej Ameryki Łacińskiej. Pan dr Ciesielczyk w znakomity sposób promował na drugim krańcu świata Powiat Dąbrowski, przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia Centrum Polonii w Brniu. Nawiązał wiele kontaktów z różnymi organizacjami polonijnymi w całej Ameryce Południowej, uzyskując zapewnienie ścisłej współpracy od przedstawicieli Polonii z Meksyku, Brazylii, Argentyny, Paragwaju, Peru, Urugwaju czy też Chile. 

Byłem naocznym świadkiem tego, jak świetnym ambasadorem Powiśla Dąbrowskiego jest dr Ciesielczyk, który był w stanie przekonać tak wielu Polonusów z różnych krajów do współpracy z Centrum Polonii. 

Jest dla mnie rzeczą oczywistą, iż decyzja polityka PSL, pana Tadeusza Kwiatkowskiego oraz pozostałych członków Zarządu Dąbrowskiego, skutkująca pozbawieniem dr. Ciesielczyka stanowiska Dyrektora Centrum Polonii, jest decyzją czysto polityczną, a nie merytoryczną. 

Bardzo dziwię się, że Polskie Stronnictwo Ludowe – poprzez nieodpowiedzialną decyzję swych dąbrowskich polityków, podpisuje się pod swego rodzajem „Berufsverbot” dla tak wartościowej dla Powiśla Dąbrowskiego osoby, jaką jest (niestety) były już Dyrektor Centrum Polonii w Brniu – pan dr Marek Ciesielczyk.

Mam nadzieję, że Pan Prezes Waldemar Pawlak będzie w stanie zapoznać się z tą sprawą i wyciągnie stosowne konsekwencje wobec Starosty Dąbrowskiego – pana Tadeusza Kwiatkowskiego. 

Protestując przeciwko nieodpowiedzialnej postawie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego - wycofuję się z wszelkich form współpracy z Powiślem Dąbrowskim. 

Apeluję do organizacji polonijnych na całym świecie o przesyłanie listów protestacyjnych przeciwko niemoralnemu potraktowaniu dr Marka Ciesielczyka przez władze Powiatu Dąbrowskiego. 


Łączę wyrazy szacunku
Andrzej Zabłocki

Prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile im. Ignacego Domeyki

andrzej.zablocki@cl.atlascopco.com

 

(autor protestu jest inżynierem, który odegrał znaczącą rolę w akcji ratowania górników chilijskich)


Do Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego


…. Zarząd (Powiatu Dąbrowskiego) … podjął decyzję o wyeliminowaniu ze stanowiska …. pana doktora Marka Ciesielczyka, który,  jak  wszystkim jest wiadome, w bardzo krótkim okresie czasu i poprzez wkład swojej wiedzy, doświadczenia organizacyjnego, globalnych kontaktów oraz  poprzez znajomość języków obcych, wytrwałą i mozolną pracę - przyczynił się do pozytywnego funkcjonowania i rozwoju obecnie istniejącego ośrodka Centrum Polonii w Brniu.

Ze szczególną uwagą będziemy śledzić działalność oraz postępy Waszego nowo zatwierdzonego dyrektora Centrum Polonii w Brniu.


Zawiadamiam Was, … że decyzja o zmianie dyrektora Centrum Polonii w Brniu wywołała w Chicago bardzo negatywne reakcje i niechęć organizacji (polonijnych) oraz ich członków do dalszej współpracy oraz wsparcia istniejącego Centrum Polonii w Brniu.


W związku z powyższym wnoszę swój protest.

Marszalik Andrew Luis & Associates
, Chicago, Illionois

andrew.marszalik@sbcglobal.net


Do:

Sz.P. Waldemar Pawlak -Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Radni Powiatu Dąbrowskiego oraz Gazeta Krakowska

 

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Radni, Szanowna Redakcjo 

 

Działalność CENTRUM POLONII W BRNIU była mi znana na długo zanim miałem zaszczyt poznać Dyrektora tej placówki dra Marka Ciesielczyka. Czytałem w internecie, otrzymywałem foldery, słyszałem bardzo pozytywne wypowiedzi ludzi, którzy poznali Centrum i jego dyrektora.  To zmusiło mnie do otwarcia mapy i odszukania, gdzie położona jest miejscowość i nabrania szacunku dla Ziemi Dąbrowskiej.  To jest znakomita forma promocji tego zakątka Polski, pokazania światu, czym jest Polska ze swoją historią i bogatą kulturą.

Bardzo dobrze się stało, że Dyrektor Centrum Polonii w Brniu dr Marek Ciesielczyk przyjechał na XVI. Walne Zebranie USOPAŁ - organizacji polonijnych w Ameryce Łacińskiej (w marcu 2011 w Montevideo), gdzie poznaliśmy się - i gdzie w znakomity sposób, osobiście zaprezentował dorobek ośrodka i zaprosił do współpracy. Wiadomym jest jak bardzo ważne w takich przypadkach są  osobiste kontakty.  Uczestnicy zebrania z obu Ameryk, z Polski i Litwy mieli okazję poznać działalność Centrum, bardzo prężnie prowadzonego przez Pana Ciesielczyka. Tam w Urugwaju snuliśmy plany współpracy na najbliższą i dalszą przyszłość. 

Na przykład zaplanowaliśmy na początek lipca "Dzień Meksykański" w Centrum, na który planowałem przywieźć 20 studentów meksykańskich, z  którymi przyjeżdżam co roku na kursy letnie w Politechnice Krakowskiej. Oni potem są najlepszymi ambasadorami Polski w świecie. Omawialiśmy również formy współpracy na dalszą metę. Nie wątpię, że z tak pracowitym i utalentowanym organizatorem, jakim jest Pan Ciesielczyk wszystkie te plany były możliwe do zrealizowania.

Dlatego tak wielkim zaskoczeniem jest decyzja (w praktyce) o odwołaniu dra Marka Ciesielczyka z funkcji Dyrektora Centrum Polonijnego. Decyzja jak najbardziej błędna tak ze społecznego jak i z politycznego punktu widzenia. (…) zdumiewająca jest decyzja Starosty Tadeusza Kwiatkowskiego (praktycznie) o odwołaniu dr Marka Ciesielczyka z funkji  Dyrektora Centrum Polonii w Brniu (nazwana eufemistycznie „nieprzedłużeniem umowy”). 

Pan jako Starosta może działać na szkodę swego powiatu i za to ocenią Pana wyborcy. Jednak sprawa ma szerszy wydźwięk.  To jest Centrum Polonii, której ja jestem cząstką bowiem od 26 lat jestem na emigracji i działam, tak jak Pan Ciesielczyk, na chlubę i dobre imię  Polski w świecie.  Jeżeli więc Pańskie decyzje godzą w dobre imię Polski, to mam prawo i obowiązek zaprotestować

Mam nadzieję, że Radni Powiatu Dąbrowskiego przemyślą raz jeszcze decyzję i będziemy mogli realizować wspólne plany działalności Centrum Polonii w Brniu z Polonią Latynoamerykańską.

 

Z poważaniem

Dr inż. Zygmunt Haduch

Profesor Tytularny Uniwersytetu Monterrey w Meksyku

Prezes Związku Polaków i Przyjaciół Polski w Meksyku


Popieram protest i jestem za przywróceniem dyrektora na stanowisko.


Paweł Jagiełło

pawel_jagiello@interia.pl


Protest przeciw usunięciu dr.Ciesielczyka

W Polsce tak jest od ZAWSZE. Jak ktoś coś robi dobrze, jak godnie reprezentuje placówkę, jak jest mądry i wykształcony, to trzeba go uderzyć.

ZAZDROŚĆ I PODEJRZLIWOŚĆ TO NASZE CECHY NARODOWE.  Czasami cieszę się, że mieszkam w Stanach Zjednoczonych, chociaż i tutaj wśród Polonii jest wielu ludzi, którzy postępują także na zasadzie, "panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek".

Jak obserwuję polską politykę  i te przepychani, to jestem smutna i żal, że do tego stopnia Polacy są zagubieni  i "skundleni". My, naród katolicki, nie kierujemy się wiarą w Boga, tylko, patrząc na zachowania niektórych, raczej wiarą w samego diabła.

Przykre. Szkoda mi pana dr. Ciesielczyka. Miałam z nim okazję współpracować w „Radio Polonii 2000” (wm Chicago), programie, którego przez 3 lata byłam dyrektorem i główną prowadzacą.

Wierzę, ze ta błędna decyzja zostanie cofnięta i pan Marek Ciesielczyk będzie mógł wrócić do pracy. Życzę MU tego z całego serca.

Marianna Dziś
Stany Zjednoczone - Chicago
MariannaDzis@att.net
Marynia2000@aol.com


Protest Janusza Gładysza

 

W 2010 roku zostałem zaproszony przez p. Ciesielczyka na spotkanie (…) z Dyrektorem Biura Stanu Illionois na Europę Centralną, organizowanym w Centrum Poloni w ramach promowania tej instytucji.   

Wrażenie, jakie wyniosłem z tego spotkania, jak również z zapału i wiedzy,  jakimi emanował  p. Ciesielczyk  w zakresie Jego planów i zamierzeń, związanych z dalszym rozwojem Centrum Polonii, jak również już osiągniętych wyników Jego pracy, można określić tylko jednym zwrotem: ODPOWIEDNI CZŁOWIEK NA ODPOWIEDNIM STANOWISKU.

Uważam, że sytuacja zwolnienia p. Ciesielczyka z zajmowanego stanowiska przynosi tylko i wyłącznie krzywdę tak tej nowo powstałej instytucji, jak i samemu p. Ciesielczykowi.

Czy my Polacy sami zawsze musimy psuć to, co jest dobrze robione ? 

Jakie cele i czym  kierują się odpowiedzialni za tak nieprzemyślaną decyzję i jej skutki,  która burzy   wizerunek naszego regionu  ,  wizerunek  naszego państwa polskiego w oczach społeczności polskiej, ale również w oczach Polonii i instytucji zagranicznych.

(…) stanowczo protestuję przeciwko decyzjom ludzi, którzy swoimi błędnymi decyzjami traktują pracowników i podlegle im instytucje jak własne „prywatne podwórko ",  na którym mogą robić, co chcą bez żadnej odpowiedzialności.

Mam nadzieję, że "bohaterowie" takich decyzji potrafią stawić czoła oczekiwaniom społeczeństwa, przyznając się do błędu i zmiany tej absolutnie  szkodliwej decyzji.

Janusz Gładysz

januszgladysz@poczta.fm

(Autor tego listu jest znanym i cenionym w regionie przedsiębiorcą, synem legendarnego Antoniego Gładysza, prześladowanego w okresie PRL działacza katolickiego i polonijnego zarazem)

Także Adam Gładysz, znany kierowca wyścigowy, syn Janusza Gładysza, protestuje przeciw pozbyciu się Dyrektora Centrum Polonii

Również popieram protest (przeciw zwolnieniu dr.Ciesielczyka) i uważam, że jest … odpowiednią osobą na tym stanowisku (Dyrektora Centrum Polonii w Brniu)…..  Adam Gładysz - adam@gladyszracing.pl

znany kierowca wyścigowy , syn Janusza Gładysza

- 2002 - Mistrz Polski w klasie do 2000 ccm, II V-CE Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej Grand Prix Polski (GPP)

- 2003 - Mistrz Polski w klasie do 3500 ccm, V-CE Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej Grand Prix Polski (GPP)

- 2004 - Mistrz Polski w klasie do 3500 Długodystansowych Samochodowych Mistrzostw Polski (DSMP)

- 2005 - V-CE Mistrz Polski w kl. Generalnej DSMP, V-CE Mistrz Polski w kl. Generalnej GPP

- 2006 - 6 miejsce w pucharze VW Castrol Cup

- 2007 - V-CE Mistrz Polski w klasie do 3500 ccm Grand Prix Polski

- 2008 - Mistrz Polski w klasie do 3500 ccm Grand Prix Polski, II V-ce Mistrz Polski w kl. Generalnej DSMP

- 2009 - Mistrz Polski w klasie do 3500 ccm DSMP

- 2010 - 7 miejsce w Międzynarodowym pucharze VW Scirocco R-Cup


Sz.P. Waldemar Pawlak - Prezes PSL
Naczelny Komitet Wykonawczy PSL
Sz.P.Andrzej Kosiniak-Kamysz - Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Małopolsce
Rada Powiatu Dąbrowskiego

Gazeta Krakowska

Luszowice, 3 kwietnia 2011

Szanowni Państwo,

Nasz syn Józef  Niemczura, uczeń ZSP w Dąbrowie Tarnowskiej, jest laureatem konkursu, ogłoszonego prze Centrum Polonii w Brniu. W nagrodę wyjechał do USA. Tę wycieczkę sponsorował pozyskany przez Dyrektora Centrum Polonii, dr.Marka Ciesielczyka, działacz polonijny z USA.

http://centrum.polonii.salon24.pl/258576,promocja-powiatu-dabrowskiego-i-tarnowa-za-oceanem
http://centrum.polonii.salon24.pl/189739,dziesieciu-wspanialych-z-powisla


Mimo wyjątkowo pozytywnych opinii na temat pracy Centrum Polonii w Brniu, Zarząd Powiatu Dąbrowskiego (w tym Państwa kolega partyjny Starosta Tadeusz Kwiatkowski), nie przedłużył umowy z dr. Markiem Ciesielczykiem.

Podkreślamy przy tym, że niedawno dr. Ciesielczyk został bardzo dobrze oceniony przez Radę Programową, która jest ciałem opiniującym program Centrum Polonii.  Jako mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego protestujemy przeciwko tej decyzji, jako że dr. Marek Ciesielczyk bardzo dużo dobrego zrobił dla naszego powiatu.

Takie imprezy jak międzynarodowa konferencja naukowa "Trzy pokolenia pokatyńskie" czy "Dni Kultury Tarnowsko-Dąbrowskiej w Chicago" uzyskały bardzo wysokie oceny np. ze strony środowisk naukowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP czy samych mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego i oczywiście Polonii na całym świecie.

Wydaje nam się, że ta fatalna dla naszego regionu decyzja personalna prominentnego lokalnego działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego, Starosty Kwiatkowskiego negatywnie wpłynie także na wizerunek tej partii w naszym regionie.

Mamy nadzieję, że Pan Prezes Waldemar Pawlak zechce nas przyjąć i jako szef partii oraz parlamentarzysta polski porozmawiać na temat tej skandalicznej decyzji władz Powiatu Dąbrowskiego. Czekamy na odpowiedź.


Z poważaniem

Rodzina Niemczurów z Luszowic (gmina Radgoszcz)
tel. 14- 641 33 79
e-mail: abrozek1@wp.pl


Sz.Pan Prezes Waldemar Pawlak

Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego

Red.Nacz. „Gazeta Krakowska”

 

Szanowny Panie Prezesie

Szanowni Radni

Szanowny Panie Redaktorze

 

Działam w „Komitecie Pamięci Polonijnej w Chicago”. Znam p. dr. Marka Ciesielczyka z jego wykładów w USA. Cieszy się tu wielkim szacunkiem. The Roman Dmowski Institute of America pisze o nim m.in.: „Dzięki swym wykładom, audycjom radiowym, artykułom prasowym oraz stosunkom i kontaktom z Polonią Amerykańską w Chicago, dał się poznać jako polski patriota….”.

 

Zaś Stowarzyszenie Polskich Kombatantów stwierdza np.: „Znamy dr. Ciesielczyka z jego pobytów w Chicago i uważamy go za dobrego Polaka….”. Profesor Ryszard Łysakowski, wykładowca w USA i b. więzień sowieckich łagrów uważa: „Dr. Ciesielczyk jest szeroko znany i szanowany w Chicago…”.

W grudniu ub. roku dr Ciesielczyk, jako Dyrektor Centrum Polonii w Brniu zorganizował „Dni Kultury Tarnowsko-Dąbrowskiej w Chicago”. Jest znakomitym promotorem Powiśla Dąbrowskiego za granicą.

Odwołanie dr. Ciesielczyka ze stanowiska Dyrektora Centrum Polonii (które określa się jako „nieprzedłużanie umowy”) - przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego, którym kieruje polityk PSL, Tadeusz Kwiatkowski, jest dlatego decyzją skandaliczną.

Zacytuję tutaj jedną z opinii, która krąży teraz w środowisku polonijnym w Chicago: „Pozbyli się go, bo mają już swojego, takiego, co im będzie rękę mył i nogę wspierał.....I przykrywał ich machlojki. Ja osobiście poznałam p. Ciesielczyka w Chicago....., ale niestety wiem, że w Polsce mądrych i światłych ludzi, jak on, to nie potrzebują. Współczuję.” 

Żądam wyciągnięcia stosownych konsekwencji wobec Starosty Kwiatkowskiego. Panie Prezesie, Pana partia na pewno dużo straci na Powiślu z powodu tej nieprzemyślanej decyzji Pana kolegi partyjnego.

 

Alicja Ashton

Komitet Pamięci Polonijnej

Chicago, 3 kwietnia 2011

alicja_ashton@yahoo.com


Sz.P. Waldemar Pawlak
Prezes PSL
Naczelny Komitet Wykonawczy PSL
Sz.P.Andrzej Kosiniak-Kamysz
Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL
w MałopolsceSzanowni Państwo,

Jesteśmy 7-osobową rodziną powodzian z Powiśla Dąbrowskiego, której w ubiegłym roku pomógł m.in. Dyrektor Centrum Polonii w Brniu (k. Dąbrowy Tarnowskiej) p. dr Marek Ciesielczyk, przekazując zebrane wcześniej przez Centrum Polonii pieniądze dla powodzian oraz oferując naszym dzieciom bezpłatne wczasy w luksusowym hotelu w Polańczyku w Bieszczadach -

patrz:
http://centrum.polonii.salon24.pl/219458,powodzianie-z-powisla-w-polanczyku-sieroty-z-wyprawkami

Właśnie dowiedzieliśmy się, że decyzją Zarządu Powiatu Dąbrowskiego pod przewodnictwem Państwa kolegi partyjnego p. Tadeusza Kwiatkowskiego, dr Marek Ciesielczyk pozbawiony został stanowiska Dyrektora Centrum Polonii, mimo że niedawno został bardzo dobrze oceniony przez Radę Programową, która jest ciałem opiniującym program Centrum Polonii.  Chcieliśmy więc zaprotestować przeciwko tej decyzji, gdyż uważamy - i to nie tylko dlatego, że otrzymaliśmy w trudnej dla nas chwili pomoc od dr.Ciesielczyka - że jest to wysoce szkodliwa dla naszego regionu decyzja personalna.

Dr Marek Ciesielczyk, który w praktyce sam stworzył podstawy funkcjonowania Centrum Polonii,  przez ostatnie kilkanaście miesięcy udowodnił, że potrafi w znakomity sposób promować na całym świecie Powiśle Dąbrowskie. Zorganizował wyjątkowe imprezy - np. międzynarodową konferencję nt. Katynia pod patronatem m.in. śp. Prezydenta Kaczorowskiego i Ministra Spraw Zagranicznych RP, Radosława Sikorskiego - z udziałem 100 młodych Polaków z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy.

Niedawno dr Marek Ciesielczyk zorganizował "Dni Kultury Tarnowsko-Dąbrowskiej w Chicago" oraz nawiązał współpracę z Polonią zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie. Pomógł nie tylko nam, ale i innym rodzinom powodzian na Powiślu, a także polskim sierotom na Białorusi.

Dlatego jesteśmy przekonani, że decyzja Państwa kolegi partyjnego, Starosty Dąbrowskiego p. Tadeusza Kwiatkowskiego, powinna zostać skorygowana. Prosimy Pana Prezesa PSL, Premiera Waldemara Pawlaka o spotkanie w tej sprawie. Chcieliśmy z Panem porozmawiać jako szefem partii PSL oraz  jako posłem RP.

Liczymy, że znajdzie Pan Prezes kilkanaście minut na rozmowę z nami.

Łączymy wyrazy szacunku

Rodzina Mazurów ze Słupca k. Szczucina
e-mail: arek330@poczta.fm


Sz.P. Waldemar Pawlak

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

New Jersey, 31 marca 2011

Szanowny Panie Prezesie,

Jako przedstawiciel polonijnej organizacji Demokracja USA pragnę stanowczo zaprotestować przeciwko decyzji Zarządu Powiatu Dąbrowskiego pod przewodnictwem Starosty Tadeusza Kwiatkowskiego z PSL, na mocy której pan dr Marek Ciesielczyk przestał pełnić funkcję Dyrektora Centrum Polonii w Brniu.

Jako że przez ponad rok ściśle współpracowałem z Centrum Polonii w Brniu, ofiarując np. pieniądze dla tej instytucji kultury Powiatu Dąbrowskiego na zakup minibusa, czy też fundując nagrodę dla ucznia z Powiśla Dąbrowskiego – wycieczkę do USA oraz na Jamajkę, dla innego zaś laptop lub tygodniowe wczasy na Karaibach, doskonale znam wielkie zasługi Dyrektora Centrum Polonii, dr. Marka Ciesielczyka dla Powiatu Dąbrowskiego. Wątpię, by kto inny zrobił tyle dla promocji Powiatu Dąbrowskiego, co dr Ciesielczyk, który np. zorganizował „Dni kultury Tarnowsko-Dąbrowskiej w Chicago”, międzynarodową konferencję na temat Katynia (pod patronatem śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego).

W zdumienie wprawia mnie decyzja władz Powiatu Dąbrowskiego oraz postawa Pana kolegi partyjnego Starosty Dąbrowskiego, Tadeusza Kwiatkowskiego,  na mocy której pozbawiono stanowiska dr.Ciesielczyka. Nie mogę zrozumieć, jak Polskie Stronnictwo Ludowe, partia z taką tradycją, może firmować tak skandaliczną i niekorzystną dla Powiśla Dąbrowskiego decyzję. Zarówno dotychczasowa działalność jak i plan działania na przyszłość zostały niedawno pozytywnie ocenione przez Radę Programową Centrum Polonii, ciało opiniujące pracę tej instytucji.

Moim zdaniem decyzja pana kolegi partyjnego, Tadeusza Kwiatkowskiego miała czysto polityczny charakter. Na znak protestu przeciwko skandalicznemu potraktowaniu Dyrektora Centrum Polonii, zgodnie z zawartą umową darowizny, będę żądał zwrotu podarowanego minibusa lub jego równowartości. Wycofuję się także ze sponsorowania (zaległej) wycieczki na Karaiby.

Moim zdaniem, już po nadchodzących, jesiennych wyborach parlamentarnych będzie Pan mógł ocenić, jak duże szkody dla reputacji Polskiego Stronnictwa Ludowego na Powiślu Dąbrowskim (znanym z poparcia dla ruchu ludowego) wyrządziła nieodpowiedzialna postawa Starosty Dąbrowskiego, Tadeusza Kwiatkowskiego.

Jestem pewien, że także Polonia z innych krajów przyłączy się do mego protestu przeciwko nieetycznemu potraktowaniu dr. Marka Ciesielczyka przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego pod kierownictwem pana Kwiatkowskiego.

Z poważaniem

Stefan Michał Dembowski

Stowarzyszenie Demokracja USA

stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com


Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Waldemar Pawlak

Rada Powiatu Dąbrowskiego

31 marca 2011 

Szanowni Państwo,

ze zdumieniem przyjąłem wiadomość, że pan dr Marek Ciesielczyk pozbawiony został stanowiska Dyrektora Centrum Polonii w Brniu.

Jeszcze kilkanaście dni temu byłem świadkiem jego wystąpienia na zjeździe Polonii z całej Ameryki Łacińskiej. Pan dr Ciesielczyk w znakomity sposób promował na drugim krańcu świata Powiat Dąbrowski, przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia Centrum Polonii w Brniu. Nawiązał wiele kontaktów z różnymi organizacjami polonijnymi w całej Ameryce Południowej, uzyskując zapewnienie ścisłej współpracy od przedstawicieli Polonii z Meksyku, Brazylii, Argentyny, Paragwaju, Peru, Urugwaju czy też Chile.

Byłem naocznym świadkiem tego, jak świetnym ambasadorem Powiśla Dąbrowskiego jest dr Ciesielczyk, który był w stanie przekonać tak wielu Polonusów z różnych krajów do współpracy z Centrum Polonii.

Jest dla mnie rzeczą oczywistą, iż decyzja polityka PSL, pana Tadeusza Kwiatkowskiego oraz pozostałych członków Zarządu Dąbrowskiego, skutkująca pozbawieniem dr. Ciesielczyka stanowiska Dyrektora Centrum Polonii, jest decyzją czysto polityczną, a nie merytoryczną.

Bardzo dziwię się, że Polskie Stronnictwo Ludowe – poprzez nieodpowiedzialną decyzję swych dąbrowskich polityków, podpisuje się pod swego rodzajem „Berufsverbot” dla tak wartościowej dla Powiśla Dąbrowskiego osoby, jaką jest (niestety) były już Dyrektor Centrum Polonii w Brniu – pan dr Marek Ciesielczyk

Mam nadzieję, że Pan Prezes Waldemar Pawlak będzie w stanie zapoznać się z tą sprawą i wyciągnie stosowne konsekwencje wobec Starosty Dąbrowskiego – pana Tadeusza Kwiatkowskiego.

Protestując przeciwko nieodpowiedzialnej postawie Zarządu Powiatu Dąbrowskiego – jako współpracownik ojca Szeligi - wycofuję się z wszelkich form współpracy z Powiślem Dąbrowskim i odwołuję wcześniej zapowiedziane spotkanie z mieszkańcami tego regionu.

Apeluję do organizacji polonijnych na całym świecie o przesyłanie listów protestacyjnych przeciwko niemoralnemu potraktowaniu dr Marka Ciesielczyka przez władze Powiatu Dąbrowskiego.

Łączę wyrazy szacunku

Marek Lubiński

b. działacz polonijny z Peru

uncariaherb@infonegocio.net.pe