styczeń 2015:

Od wtorku, 30 grudnia (a w niektórych sklepach od 31 grudnia, tj. od środy) można już nabyć kolejny, styczniowy, świąteczny numer "Prawdę mówiąc".

  • Jaka jest jego zawartość - patrz tekst na głównej stronie portalu.
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.
Mottem tego tekstu niech będą słowa redaktora Zygmunta Szycha, które ukazały się na łamach „Gazety Krakowskiej" 2 listopada 1995 roku: „ ... co byłoby, gdyby w Radzie Miasta nie było radnego Ciesielczyka i gdyby nie zechciał on... ujawniać publicznie rozmaitych nieprawidłowości? Co by było? ... ludzie, którzy zdominowali Radę Miasta w Tarnowie, rośliby w siłę. Boję się, że odbywałoby się to w poczuciu rosnącej bezkarności i braku jakiejkolwiek krytyki... gdyby nie było radnego Ciesielczyka, trzeba by go było wymyślić".   Tak zwane „wybory samorządowe", które odbyły się 16 listopada pokazały, że w/w Marek Ciesielczyk nie może wejść do Rady Miejskiej w Tarnowie, gdyż lista, z której startował (Nowa Prawica – Oburzeni) uzyskała rzekomo 3 głosy mniej od listy SLD w okręgu wyborczym nr 3 – Piaskówka, Klikowa, Krzyż, Starówka. Okazało się równocześnie, że w okręgu tym doszło do szeregu nieprawidłowości, o których mówił m.in. sam Ciesielczyk w głównym wydaniu FAKTÓW TVN o godz. 19:oo, 20 listopada – patrz – (po reklamach ok. 3 min): http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/fakty-20-11-2014,490794.html Wyszło także na jaw, iż w tym właśnie okręgu wyborczym ponad 600 głosów uznanych zostało za nieważne. Teraz, po złożeniu protestu wyborczego, czekamy na decyzję Sądu Okręgowego w Tarnowie w sprawie ponownego przeliczenia głosów i sprawdzenia, czy rzeczywiście aż tyle głosów powinno zostać uznane za nieważne i ile z tych głosów padło na Ciesielczyka lub innych kandydatów z listy Nowa Prawica – Oburzeni – patrz informacja TVN24 na temat protestu wyborczego w Tarnowie: http://www.tvn24.pl/protest-wyborczy-w-tarnowie-zadaja-uniewaznienia-wynikow-i-powtorzenia-wyborow,490304,s.html Problemy Ciesielczyka zaczęły się w latach 90-tych, gdy – z powodu jego walki z korupcją – zaczęto o nim mówić „sumienie Tarnowa". Co ciekawe, Ciesielczyk zaczął osiągać znakomite wyniki wyborcze – np. jako niezależny kandydat do Senatu RP w 2001 r. okazał się najpopularniejszym politykiem w Tarnowie (w całym okręgu wyborczym zajął wówczas pierwsze „niemedalowe" miejsce) – patrz artykuły niżej: W roku 2002 sondaże dawały mu w pewnym momencie szanse na zwycięstwo w wyborach na Prezydenta Tarnowa. Wówczas zaczęła się zmasowana kampania medialna przeciw Ciesielczykowi, a jego wyniki wyborcze nagle się zmieniły. W „Złotej Księdze Samorządu Polskiego" czytamy o dr. Ciesielczyku: „ ... najbardziej tępiony radny ze względu na swą walkę z korupcją" – patrz: http://www.marekciesielczyk.com Jeszcze w wyborach samorządowych w 2002 roku udało się Ciesielczykowi uzyskać jeden z lepszych wyników do Rady Miejskiej w swoim okręgu – 514 głosów. Od tego momentu dzieją się rzeczy dziwne. Mimo że Ciesielczyk startuje w trzech kolejnych wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowie w trzech różnych okręgach, w których zasadniczo różni się liczba wyborców, zawsze uzyskuje rzekomo zbliżony wynik – między 280-290 głosów, który zawsze uniemożliwia wejście do Rady Miejskiej: w roku 2006 w okręgu 4 – 283 głosy, w 2010 w okręgu 1 – 293 głosy, a w tym roku w okręgu 3 – 287 głosów, zaś lista wyborcza, na której jest Ciesielczyk uzyskuje rzekomo 3 głosy mniej niż „biorąca" mandat radnego lista SLD! Przypomnijmy: równocześnie ponad 600 głosów w tym okręgu zostaje uznane za nieważne, a świadkowie twierdzą (co zostało zgłoszone w w/w proteście wyborczym, skierowanym do Sądu Okręgowego), iż na innej liście nie było nazwiska kandydata, który został zarejestrowany, a drugi, który z kandydowania zrezygnował za późno, był na liście, lecz komisje informowały (niezgodnie z Kodeksem wyborczym!), iż nie można na niego głosować. Zobaczymy, ile protestów wyborczych w Polsce sądy okręgowe uznają za uzasadnione, w ilu okręgach wybory zostaną powtórzone i czy wśród nich będą także tarnowskie okręgi wyborcze? Stowarzyszenie OBURZENI w Tarnowiehttp://www.oburzeni.pl
czytaj więcej...
Dzisiaj, 19 listopada do Sądu Okręgowego w Tarnowie skierowany został pierwszy protest wyborczy, który skutkować może (przynajmniej częściowym, bo w okręgu nr 3) unieważnieniem wyborów samorządowych w tym mieście. Okazuje się, iż w okręgu nr 3 – Piaskówka, Klikowa, Krzyż, Starówka Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke uzyskał tylko 3 głosy mniej od SLD i dlatego nie Marek Ciesielczyk, lecz Małgorzata Mękal, (która sama otrzymała mniej głosów od Ciesielczyka) ma wejść do Rady Miejskiej. W okręgu tym aż ponad 600 głosów uznano za nieważne. Według posiadanych prze nas informacji znaczna ich część to głosy oddane na listę nr 7 KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke, a przede wszystkim na kandydata nr 1 na tej liście – Marka Ciesielczyka. Nowa Prawica miała otrzymać w tym okręgu zaledwie 3 głosy mniej niż SLD, co skutkować ma uzyskaniem jednego mandatu radnego przez postkomunistów i brakiem takowego mandatu dla listy nr 7 Nowa Prawica. W złożonym dzisiaj do Sądu Okręgowego w Tarnowie proteście wyborczym wnioskuje się o ponowne przeliczenie głosów i ponowne przeanalizowanie wszystkich głosów uznanych za nieważne, zwłaszcza przypadków uznanych za sporne i dotyczących listy nr 7 – Nowa Prawica, gdyż może to mieć decydujący wpływ na faktyczne wyniki list nr 6 i 7 w tym okręgu i uzyskanie mandatu radnego przez jeden z tych komitetów wyborczych. Naoczni świadkowie potwierdzają, iż na przykład w lokalu wyborczym przy ul. Słowackiego (V LO) członkowie komisji wyborczej informowali wyborców, że nie należy oddawać głosu na kandydata ostatniego na liście nr 15 KW Tarnowianie, jako że zrezygnował z udziału w wyborach. Faktycznie Henryk Chrobak wycofał się z wyborów, lecz uczynił to zbyt późno, by nie było możliwości oddania na niego głosu, jak informowała komisja wyborcza. Głosy oddane na niego powinny wg Kodeksu wyborczego „przejść" na całą listę wyborczą. Niektórzy wyborcy dowiedziawszy się od komisji wyborczej, iż nie można głosować na Chrobaka (co było nieprawdą), mogli swój głos oddać na przykład na listę nr 6 KWW SLD Lewica Razem, co mogło mieć następnie decydujący wpływ na uzyskanie wyniku o 3 głosy lepszego od listy nr 7 i uzyskanie mandatu radnego przez SLD. W proteście wyborczym wnioskuje się o sprawdzenie zgłoszonych dowodów na to, iż pozbawiono wyborców możliwości oddania głosu na p. Chrobaka. Są świadkowie, którzy twierdzą, iż w co najmniej kilku obwodach, np. w komisji przy ul. Romanowicza czy też w TCK na kartach do głosowania listy nr 15 nie było nazwiska p. Bartłomieja Wojciecha Kawuli, co mogło skutkować np. tym, iż lista ta uzyskała mniej głosów, iż p. Kawula został pozbawiony możliwości uzyskania mandatu radnego i w końcu tym, że część wyborców nie mogąc zagłosować na p. Kawulę, mogło oddać swój głos np. na jakiegoś kandydata z listy nr 6, pozbawiając listy nr 7 możliwości uzyskania mandatu radnego (różnica w wynikach tych list wyniosła przecież zaledwie 3 głosy). W związku z tym padł wniosek o ponowne sprawdzenie kart do głosowania listy nr 15 w celu ustalenia, czy zeznania w/w świadków są zgodne ze stanem faktycznym, to znaczy, że np. w komisjach przy ul. Romanowicza i w TCK karty do głosowania nie zawierały nazwiska p. Kawuli, zarejestrowanego wcześniej kandydata. Należy także sprawdzić, jak to się stało, iż p. Kawula uzyskał w całym okręgu 1 głos, co oznaczałoby – przy założeniu, iż w/w świadkowie mówią prawdę, że dokonano w tym przypadku fałszerstwa? Dlatego też skierowane zostało równolegle do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponadto można znaleźć wielu świadków na to, iż członkowie komisji wyborczych informowali, że należy wybrać tylko jedną osobę na każdej karcie do głosowania (chodziło oczywiście o karty w wyborach prezydenta miasta, radnych miejskich i wojewódzkich), lecz znaczna część wyborców zrozumiała to jako nakaz głosowania na każdej karcie w wyborach do Rady Miejskiej, co oczywiście unieważniało automatycznie głos. Należy więc sprawdzić, jaki procent głosów uznanych za nieważne, stanowiły przypadki głosowania na wielu kandydatów do Rady Miejskiej z różnych list wyborczych. Jako że opisane wyżej przypadki naruszania Kodeksu wyborczego mogły w istotny sposób wpłynąć na wynik wyborów do Rady Miejskiej – zwłaszcza w okręgu nr 3 i w przypadku list nr 15, 7 i 6, złożony został wniosek o unieważnienie wyborów do Rady Miejskiej w okręgu nr 3 w Tarnowie i zarządzenie ponownych wyborów. Warto w tym miejscu przypomnieć niedawno przedstawiono dowody masowego fałszowania wyborów do Parlamentu Europejskiego, a dokładniej mówiąc – podpisów poparcia dla różnych komitetów wyborczych – patrz artykuł na ten temat: http://oburzeni.pl/masowe-oszustwa-wyborcze/ Poniżej film obrazujący opisaną sytuację w Tarnowie:
czytaj więcej...
Tak jak przewidywaliśmy w naszej sondzie już kilka miesięcy temu, w pierwszej turze wyborów na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej wygrał co prawda dotychczasowy włodarz dąbrowski Stanisław Początek, jednak – jak wskazują na to wyniki jego kontrkandydatów – wybory przegra w drugiej turze. Popularność obecnego burmistrza Stanisława Początka jest znacznie mniejsza niż 4 lata temu, co wynikało już z naszej w/w sondy. Na Początka głosowało tylko 42 procent wyborców. Przypomnijmy, iż w 2010 roku wygrał już w pierwszej turze. Zważywszy, iż na Krzysztofa Kaczmarskiego zagłosowało 26%, na Wiesława Krajewskiego 22%, Andrzeja Busko – 8,5%, zaś na Sławomira Gąsiorowskiego 1%, należy przypuszczać, że w drugiej turze Początek przegra z Kaczmarskim stosunkiem 42% : 58%, jako że wszyscy kontrkandydaci obecnego burmistrza krytykowali go, a ich elektoraty są negatywnie nastawione do Stanisława Początka. Tak więc wszystko na to wskazuje, iż będziemy mieli nowego burmistrza, którym zostanie zapewne Krzysztof Kaczmarski (na zdjęciu). Także wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej obrazują krytyczny stosunek mieszkańców miasta do rządów Stanisława Początka. Przypomnijmy, iż po raz pierwszy wybory do Rady Miejskiej odbyły się według innych zasad – ordynacji większościowej, w jednomandatowych okręgach wyborczych – co znaczy, iż radnym zostawał ten, kto w danym (małym) okręgu wyborczym zdobył największą ilość głosów. PSL zdobył tylko 4 mandaty, zaś ugrupowanie burmistrza Początka – Wspólnota – 5 mandatów. Tak więc w sumie będą dysponować w nowej Radzie Miejskiej tylko 9 radnymi. PiS uzyskał 4 mandaty, Niezależni (Kaczmarskiego ) - 6 mandatów, zaś Alternatywa (Buśki) – 2 mandaty, co oznacza, iż konkurencja Początka będzie miała w Radzie większość – to jest 12 radnych. Tak więc również ze względu na stabilizację sytuacji w dąbrowskim samorządzie mieszkańcom opłaca się bardziej głosować w drugiej turze na Kaczmarskiego niż na Początka. Za dwa tygodnie odbędzie się druga tura wyborów.
czytaj więcej...

(4 komentarzy)

Wczorajszy dzień, 13 listopada był pechowy dla obecnego burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Stanisława Początka. Przegrał pierwsze starcie z jednym z kontrkandydatów na ten urząd – Wiesławem Krajewskim – i to w dodatku w sądzie! Krajewski napisał w swojej ulotce (patrz zdjęcie) m.in.: „Nie do przyjęcia jest decyzja Burmistrza, który wyraził akceptację na budowę w centrum miasta nadajnika telefonii komórkowej, narażając mieszkańców na poważne konsekwencje zdrowotne". Burmistrz Początek zareagował na tę krytykę wyjątkowo nerwowo i skierował sprawę do sądu w tzw. trybie wyborczym. Żądaniem Początka było m.in. „Zakazanie ...Krajewskiemu... rozpowszechniania nieprawdziwej informacji w ulotce wyborczej, że obecny Burmistrz Stanisław Początek...'wyraził akceptację na budowę w centrum miasta dadajnika'...". Początek zakwestionował również wskazaną przez Krajewskiego w ulotce odpowiedzialność burmistrza za wcześniejsze próby doprowadzenia do budowy wiatraków w Nieczajnie Górnej. Początek zażądał także nakazania Krajewskiemu publikacji sprostowania „nieprawdziwych informacji zawartych w ulotce" np. w „Gazecie Krakowskiej i na stronie Urzędu Miejskiego, a nawet sporządzenia własnoręcznie napisanych przeprosin oraz zapłacenia 10.000 zł na cel charytatywny! Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił wczoraj te żądania burmistrza Początka jako niesłuszne. Gdy tylko będziemy dysponować sądowym uzasadnieniem tego postanowienia, opublikujemy je. Początkowi co prawda przysługuje jeszcze prawo do odwołania się od tej niekorzystnej dla siebie decyzji sądu, ale raczej należy wątpić, iż burmistrz zdecyduje się na ten krok, który ośmieszyłby go jeszcze bardziej. Tak więc można powiedzieć, iż burmistrz Początek przegrał pierwszą rundę z Wiesławem Krajewskim i wszystko wskazuje na to, iż poniesie kolejną porażkę jeśli nie 16 listopada, to dwa tygodnie później w drugiej turze.
czytaj więcej...

(3 komentarzy)

Zanim wrzucisz kartę do urny wyborczej 16 listopada, przeczytaj i posłuchaj (film niżej), jakim prezydentem Tarnowa w latach 1994-98 był naprawdę wicemarszałek województwa Roman Ciepiela, obecny kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta tego miasta: 1. Po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Tarnowa Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie stwierdziła w piśmie z 12.05.1995 do ówczesnego prezydenta Ciepieli szereg nieprawidłowości, m.in.: „brak należytej troski o mienie komunalne", zaś wojewoda zarzucił Ciepieli, iż nie zaplanowane wcześniej zmiany personalne obciążą niebezpiecznie budżet 1996 roku i wywołają negatywne skutki. Wojewoda zagroził Ciepieli, iż jeśli nie otrzyma stosownych wyjaśnień, będzie zmuszony wypowiedzieć część umowy pilotażowej (dotyczącej teatru miejskiego). 2. W swym postanowieniu z dnia 26.08.1995 Prokuratura Rejonowa w Tarnowie zarzuciła Zarządowi Miasta złamanie prawa w przypadku powołania prezesa spółki miejskiej w drodze konkursu: „Powyższa uchwała (Zarządu Miasta w sprawie powołania prezesa spółki komunalnej MPGK, przyp. M.C.) została podjęta wbrew treści paragrafu 11, ust. 2 aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością." 3. W czerwcu 1995 na sesji Rady Miejskiej jeden z najbliższych współpracowników Ciepieli, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Tarnowa, Andrzej Jeleń (który później był wiceprezydentem Tarnowa), poinformował radnych, iż powodem jego odejścia z Urzędu Miasta była: „niekompetencja i złośliwość Romana Ciepieli oraz brak jakiejkolwiek koncepcji zarządzania gospodarką komunalną w mieście..." 4. Odwołanie starego i powołanie nowego dyrektora miejskiego teatru, nie konsultowane z Komisją Kultury, teatralny SPATiF i związki zawodowe uznały za „wysoce nieetyczne". 5. Zaś w grudniu 1995 roku kilkunastu przedstawicieli plastyków i aktorów tarnowskich (m.in. Martynów, Depukat) skierowało do władz miasta petycję, w której czytamy m.in.: „Działania (Przewodniczącego Komisji Kultury, przyp. M.C.) sprowadzają się najczęściej do dezinformacji, generowania konfliktów, totalitaryzacji życia kulturalnego w Tarnowie". 6. Sposób organizowania konkursów przez władze miasta stał się przedmiotem krytyki także tarnowskiego kuratora oświaty, który w piśmie do ówczesnego prezydenta Ciepieli zauważa np.: „Wysoce nieprawidłowo władze miasta Tarnowa doraźnie rozwiązują sprawę obsady stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego. Dotyczy to zarówno procedury przeprowadzania konkursów na wakujące stanowisko dyrektora, jak i formy powołania... Wyraźnie naruszono art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991". 7. Po kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Miejskim Zarządzie Żłobków i Przedszkoli pisze ona m.in.: „Nieprawidłowości stwierdzone w przypadku wszystkich (!) analizowanych postępowań przetargowych lub z nimi związanych działań budzić mogą zaniepokojenie i nasuwać pytanie, jaki procent przetargów tego typu stanowią przetargi przeprowadzone z naruszeniem obowiązujących przepisów". 8. Z kolei Rada osiedla przy TSM skrytykowała postępowanie przetargowe dotyczące dzierżawy garaży: „Rada Osiedla podważa postępowanie Urzędu Miasta... jako niezgodne z obowiązującym prawem, co narusza podstawowe prawa mieszkańców naszego osiedla... Zauważamy działanie dla dobra wąskiego grona osób, a nie dla mieszkańców..." 9. Ciepiela nie miał żadnych skrupułów, by miasto (czyli podatnicy) wydawało wówczas na samego prezydenta i jego dwóch wiceprezydentów 3 miliardy (starych) złotych. Ciepiela zarabiał wówczas ok. 10 razy więcej niż np. nauczyciel z wyższym wykształceniem, a jego wynagrodzenie ustalał w sposób niejawny i jednoosobowo jego kolega klubowy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie (wydatki na administrację, czytaj: biurokrację, stanowiły wówczas 10% rocznego budżetu miasta!). 10. Gdy w końcu opozycja złożyła wniosek o odwołanie Zarządu Miasta, na czele którego stał Roman Ciepiela, formułując szereg poważnych zarzutów, Zarząd ten co prawda nie został odwołany (gdyż takie wówczas absurdalne prawo samorządowe funkcjonowało w Polsce), ale za jego pozostawieniem był tylko 22 na 45 radnych, czyli mniejszość. Tak negatywnie był wówczas oceniany Ciepiela i pozostali członkowie Zarządu Miasta Tarnowa. Czy warto więc wchodzić drugi raz do tej samej rzeki i głosować na Romana Ciepielę - człowieka, który już wcześniej nie sprawdził się na stanowisku prezydenta Tarnowa? oprac. dr Marek Ciesielczyk – www.marekciesielczyk.com   tel. 601 255 849601 255 849 Czytaj także ostatni numer tygodnika TEMI z 12 listopada 2014 – tekst pt: „Dlaczego nie warto głosować na Ciepielę" – na stronie 8 (na zdjęciu wyżej), a także suchaj piątkowych spotów wyborczych kandydata Oburzonych i Nowej Prawicy na Prezydenta Tarnowa - dr.Marka Ciesielczyka w Radio ESKA (co godzinę, kilka minut przed wiadomościami).   Zobacz film - "Kogo wysłać na Madagaskar i jak z bieguna korupcji zrobić biegun inwestycyjny? - wywiad z Markiem Ciesielczykiem dla TARWIZJI: https://www.youtube.com/watch?v=uwQAHdPaGgU Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
czytaj więcej...

(1 komentarzy)

Gdy Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera. Wszystko wskazuje na to, iż opozycyjni radni w Szczucinie zostali w taki sposób potraktowani przez Stwórcę (sic!). Wszystkie gminy zabiegają o to, by powstawały na ich terenie specjalne strefy ekonomiczne, w których mogłyby powstawać nowe miejsca pracy. Opozycyjni wobec obecnego burmistrza Szczucina radni - jak się wydaje - chcieli zrobić mu (i mieszkańcom gminy) na złość i postanowili odmrozić sobie (i mieszkańcom przy okazji) uszy, blokując skutecznie kroki, które mogłyby prowadzić do powstania takiej strefy. Poniżej prezentujemy fragmenty nagrań z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szczucinie. Radni opozycyjnego w stosunku do burmistrza klubu przegłosowali niewłączenie do porządku obrad głosowania nad wyrażeniem zgody na objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów położonych na terenie miasta Szczucin. Mieszkańcy Szczucina powinni mieć w pamięci nazwiska tych radnych, zwłaszcza gdy będą wrzucać 16 listopada kartę do urny wyborczej: 1. Gorzkowicz Andrzej2. Żurek Kazimierz3. Korczak Roman4. Duda Jan5. Jachym Marek6. Furgał Franciszek7. Chrabąszcz Mariusz8. Sendor Henryk9. Chrząszcz Maria Drugi film prezentuje wypowiedź burmistrza Jana Sipiora na temat pracy Komisji Rewizyjnej (m.in. jej braku obiektywizmu). Patrz niżej:   Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
czytaj więcej...

(4 komentarzy)

Gdy w Polsce umierają chorzy na raka z powodu braku pieniędzy na ich leczenie, dyrektor miejskiego szpitala w Tarnowie (gdzie rządzi PO), Marcin Kuta, który jest równocześnie kandydatem Platformy Obywatelskiej do Sejmiku, finansuje ze środków szpitalnych druk ulotki, na której, na pierwszej stronie jest jego zdjęcie! Poniżej nasz komentarz do tego skandalu oraz odpowiedź dyrektora Kuty.
czytaj więcej...

(2 komentarzy)

Wczoraj, 12 listopada w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem posłów Beaty Szydło i Edwarda Czesaka. Rekomendowali oni kandydata PiS na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej - Wiesława Krajewskiego oraz kandydata tej partii do Sejmiku Wojewódzkiego - Sebastiana Kądzielawę. Wiesław Krajewski wydał oświadczenie (patrz poniżej), w którym zarzucił burmistrzowi Stanisławowi Początkowi łamanie prawa.   Dąbrowa Tarnowska 12- 11- 2014 r. Oświadczenie w sprawie nielegalnie pobieranych opłat od dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska W nawiązaniu do debaty kandydatów na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej odbytej w dniu 10.11.2014 roku, w której poruszony był przez mnie temat dotyczący nieprawnie pobieranych opłat od dzieci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dabrowa Tarnowska informuję, że Pan Stanisław Początek obecny Burmistrz a jednocześnie kandydat na kolejną kadencję, odpowiedzialny za gminną edukację, potwierdził że pobieranie opłat od rodziców za korzystanie z basenu w ramach realizowania podstawy programowej z wychowania fizycznego jest zgodne z obowiązującym prawem. Pragnę zatem oświadczyć, że Pan Początek swoją wypowiedzią wprowadza opinię publiczną w błąd, a stosowana praktyka pobierania pieniędzy od rodziców rażąco narusza obowiązujące prawo oświatowe o bezpłatnej edukacji w szkołach publicznych. Nic nie może tłumaczyć konieczności stosowania takich praktyk a nawet szczególnie bulwersująca wypowiedź obecnego Burmistrza że działalność basenu jest deficytowa. W związku z zaistniałą sytuacją i wyrażonym przez obecnego Burmistrza stanowiskiem o słuszności pobieranych opłat od dzieci za basen w godzinach lekcyjnych , wzywam Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej do natychmiastowego zaprzestania tego nielegalnego procederu i poszanowania prawa. Wiesław KrajewskiKandydat na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  
czytaj więcej...

(2 komentarzy)

Dopiero wczoraj, 12 listopada miało miejsce wręczenie nagród wyróżniającym się w pracy nauczycielom dąbrowskim, choć Dzień Edukacji Narodowej, zwany także Dniem Nauczyciela, kiedy odbywać się powinny takie uroczystości, był już miesiąc temu. Jak łatwo się domyślić decyzja burmistrza Stanisława Początka o przesunięciu Dnia Edukacji na 12 listopada (formalnie może to zrobić Sejm - sic!) wiąże się zapewne z tym, iż za kilka dnia odbędą się wybory samorządowe i trzeba jakoś przypodobać się środowisku nauczycielskiemu. Oczywiście inną zupełnie sprawą jest samo uhonorowanie dąbrowskich nauczycieli nagrodami burmistrza. Przysłowia - jak wiadomo - są mądrością ludu. Jedno z nich mówi: "Obyś cudze dzieci uczył". Oddaje ono dobrze trud, odpowiedzialność, jakie wiążą się z zawodem nauczyciela. Nagradzanie wyróżniającyh się w pracy nauczycieli jest sympatycznym gestem ze strony władz. Szkoda, że odbyło się to wszystko z miesięcznym opóźnieniem.... Poniżej więcej zdjęć oraz relacja filmowa. Napiszemy o tym w grudniowym numerze "Prawdę mówiąc".
czytaj więcej...